Laatste nieuws:
Essen wordt een 'Warme Gemeente'

Essen wordt een ‘Warme Gemeente’

1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen… een ontluisterend cijfer, dat zich dan ook vertaalt in het hoge zelfdodingscijfer in Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen! Dat is ook de motivatie van Essen, die instapt in het project Warme Steden en Gemeenten.

Essen verenigt alle organisaties die werken met kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. Zo worden de krachten gebundeld om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed.

Essen baseert zich op 8 pijlers

Het einddoel? Een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten.

Daarbij zal Essen zich baseren op 8 pijlers om veerkracht te versterken:
-Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren
-Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
-Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
-Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
-Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
-Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
-Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden
-Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Hierbij wordt onze gemeente begeleid door Logo Antwerpen, ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.

Binnenkort maak je kennis met Warme William

Binnenkort zie je ook Warme William verschijnen in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel.

Meer info:
www.warmewilliam.be
www.warmestedenengemeenten.be

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook39
Twitter
Follow Me
Tweet