Laatste nieuws:
Dossier uit 1841 verhindert verkoop tweewoonst

Dossier uit 1841 verhindert verkoop tweewoonst

Ingezonden brief

Wij zijn verhuisd naar een appartement en onze schoonzus is overleden. Wegens leegstand werd daarom onze tweewoonst in centrum Brecht te koop aangeboden. Na 3 dagen was de koop geklonken en 30 dagen later, op 02.11.2017, werden we, kopers en verkopers, bij de notaris uitgenodigd om de compromis te ondertekenen, om alzo de verkoopakte te kunnen opstellen. Groot was onze verbazing dat er een opschortende voorwaarde in vermeld stond welke bepaalde dat om de verkoop te kunnen laten doorgaan er een buurtweg moest verlegd worden: Buurtweg 113.

Van het kastje naar de muur

Buurtweg 113 ligt naast onze grond en loopt helemaal niet door onze tuinen. “Jawel mijnheer,” zei de notaris, “hier is het plan van de gemeente waar duidelijk op te zien is dat de weg dwars door uw eigendommen loopt.” Dit kon niet waar zijn, want: “Wij hebben het ouderlijk huis eerst afgebroken, hetwelk er werd gebouwd in 1929, met een volledig afgesloten tuin. Dan hebben wij, mits normale bouwvergunning, een tweewoonst opgericht in 1983 met ook een volledig afgesloten tuin”. Reactie: “Sorry, dat zult u dan moeten regelen met de gemeente Brecht.”
Bij de gemeente werd gereageerd met: “Ja meneer, om die weg te verleggen tot naast uw eigendom zult u een plan met de afmetingen van die buurtweg die verlegd moet worden, moeten binnenbrengen. Dan kunnen we dat op de gemeenteraad bespreken.” “Ja maar, de afmetingen van die buurtweg, sorry, dat gaat niet, want op onze grond ligt geen buurtweg.” “Tuttuttut, meneer, wet is wet en zo zal het gebeuren, of u kunt niet verkopen.” Nadat ikzelf een plan had getekend, werd dit afgekeurd omdat het van een landmeter moest zijn. Ondertussen loopt de successie met het dossier van de overleden schoonzus verder, waarin het eigendom vervat zit als erfenis, maar met bakstenen kan men niet betalen en verkopen mag niet.

De wet en nog eens de wet

Dus, landmeter opgezocht, dewelke zijn lach niet kon bedwingen met zoveel gekkigheid, omdat die weg die in de ATLAS DER BUURTWEGEN stond vermeld sinds 1841 en reeds in 1851, na afbreken van een historische schuur, werd verlegd naar “NAAST” onze grond. Hij ging dat even bespreken op de gemeente, omdat een weg die meer dan sinds 1929 niet meer is gebruikt via het ouderlijk huis dat we hebben afgebroken om een tweewoonst te kunnen bouwen in 1983 gewoon kan afgeschaft worden. De landmeter was even vlug terug buiten als hij was binnen geweest, want de wet, de wet is….
Dus, plannen opgevraagd, eigendomsakten gekopieerd, nieuwe voorstellen op papier gezet, een nieuw grondplan getekend met de juiste maten met lengte en breedte van de ‘niet bestaande’ landweg en dossier ingediend om te kunnen voorleggen op de gemeenteraad van 8.03.2018. Dossier werd aanvaard, want het was opgesteld volgens de regels der kunst en kwam op de rol van de gemeenteraad. Het dossier werd goedgekeurd. O.K.goedgekeurd, maar wat wil dit zeggen, mijnheer de Burgemeester? Awel, nu komt er een openbaar onderzoek met de vraag of er iemand bezwaar heeft tegen het ‘verleggen‘ van die buurtweg.(die er al ligt sedert 1851: nvdr) Ja ja, maar die buurtweg ligt er al, want de buren rijden langs daar binnen naar hun garages, toch niet door onze tuin? Neen nee, want wet is wet en die wijziging van 1851, moet bevestigd worden door de OVERHEID. En, als er geen bezwaar wordt ingediend, dan kunnen wij onze eigendommen verkopen? Nee neen, dan gaat dat dossier naar de provincie, naar de bestendige deputatie en verder. Daarna komt dat terug naar de gemeenteraad ter goedkeuring. Met een beetje geluk zullen we klaar zijn rond september 2018…(Nota: dit dossier loopt sinds 2 november 2017).

Oplopende kosten

We tellen ondertussen 13.03.2018 en rekenen op de overredingskracht van de landmeter. Ondertussen blijft de brandverzekering lopen, de huur van de watermeters, de verwarming, het kadastraal inkomen, en het dossier van de successie. Kosten: €3000,- per woning per jaar. Het werd maandag 26.03.2018 en na een telefoontje met burgervader Luc weten we nu, dat exact 18 dagen na de beslissende gemeenteraad van 08.03.18 in BRECHT met dit dossier nog niks gebeurd is. Ter herinnering vertel ik U nogmaals dat we gewoon wachten op de toelating om twee huizen te verkopen ter waarde van €700.000,-. Het zijn huizen die leeg staan, met alle kosten van dien. En dit vanwege een belastend dossier uit jaar 1841, dat in jaar 1851 ten gunste is aangepast in de ATLAS DER BUURTWEGEN, maar dat juridisch voor ons dossier van generlei waarde is.

Maand vertraging bij de notaris

Wie in de asse peutert, krijgt hete kolen… Vandaag bericht gekregen dat het openbaar onderzoek ingaat van 27 maart en 30 dagen loopt, tot en met 25 april. Nu mogen de geburen hun grieven bekendmaken over eventuele nadelen voor hen, door het verplaatsen van een niet bestaande buurtweg op onze grond. Daarna kan het dossier ter definitieve vaststelling voorgelegd worden in de maand mei. (Napoleon en Alva zijn al van het toneel verdwenen, gelukkig maar). Op 24 april geconstateerd dat er nieuwe brieven zijn aangebracht op ons eigendom om de buren te informeren. Met nieuwe datums: zijnde 03 april tot en met 03 mei. Ondertussen is het 14 mei 2018 en kregen we bericht van de notaris dat de successie van schoonzus betaald moet worden voor 13.06.2018. Normaal heeft men twee maanden tijd, maar het dossier is een maand bij de notaris blijven liggen en de woning van mijn schoonzus, hetwelk mee in de erfenis valt, mocht nog altijd niet verkocht worden. En er moet geen brood of bakstenen, maar geld op de plank komen om de successie te kunnen betalen.

30.05.2018

Laatste nieuws recht uit het gemeentehuis: de zaak komt opnieuw in de gemeenteraad ter sprake en dan gaat het dossier naar de RAAD VAN STATE. Al goed dat de doodstraf in België is afgeschaft, want ik verwacht niet veel goeds van die notabelen. Prognose voor toelating om de huizen te verkopen is september 2018. Ondertussen lopen de kosten voort. Ondertussen zijn we 08.07.2018 en zijn we nog steeds geen stap verder. Het dossier is voor de tweede maal op 14.06 in de gemeenteraad geweest ter bevestiging, maar de uitslag mag nog niet bekend gemaakt worden zolang de gemeenteraad het verslag niet heeft goedgekeurd. In juli en augustus is er geen gemeenteraad, dus wat nu? Weer wachten!!!! Het is ondertussen 24 juli 2018 en nog geen nieuws of mededeling om het even van wie. We moeten gewoon wachten. Maar de belastingbrief voor het kadastraal inkomen is wel aangekomen!! Ondertussen, als tijdverdrijf, kan ik U nu melden dat we op 9 september zijn aangekomen en nog steeds geen nieuws hebben van dit dossier. En we wachten…….

En Buurtweg 113?

Deputatie Antwerpen heeft haar dossier afgewerkt en aangetekend verzonden aan Brecht op 10 augustus 2018. 27 september: bericht van de gemeente en de provincie dat er geen bezwaar werd getekend tegen het ’verleggen’ van Buurtweg 113. Er werd ook gemeld dat (na 11 maanden!) er geen bezwaar meer geldt om de huizen te verkopen en niks dit dossier nog in de weg staat om uitgevoerd te worden. De notarissen en kandidaat kopers zijn verwittigd en hopelijk kan de notariële verkoopakte met een jaar vertraging nog dit jaar verleden worden. De kostprijs van dit plaatje is ongeveer €3000,- per woning, vanwege een jaar lang overbodige betalingen van kadastraal inkomen, brandverzekering, onderhoud van de tuin, watermeter, gas en elektriciteit, c.v. verbruik strenge winter en de dossierkosten van de landmeter. En wat zijn we gelukkig… de buurtweg ligt nu sinds jaartal 1851 nog steeds op de zelfde plaats.

Maandag wordt de belofte tot aankoop getekend….

Foto: Pixabay

Facebook25
Twitter
Follow Me
Tweet