Laatste nieuws:
De wielertoerist

De wielertoerist

Er komt een groep wielertoeristen aangetrapt aan de zaak die zich na het in hun zicht veiligstellen van hun fiets, comfortabel nestelt op ons terras.
Bij het opnemen van hun bestelling zegt er ene: “Amaai, ge zijt misschien geen twintig meer maar gij moogt er gerust nog is komen opzitten!”
Hij wijst naar Kwatta die in de schaduw van zijne grote buik hangt en maakt daarbij een aan een hond gelinkte beweging.
Heel het entourage deelt de humor van deze spraakzame en beweeglijke man.
Ik noem niet voor niets Martine dus ik antwoord:
”Op mijne leeftijd heb je stilaan nood aan enige houvast, zeker als je zo hoog zit.”
Ik tik daarbij even tegen zijn bolle buik die de naam van de sponsor op het nylon rekbaar shirt uitvergroot en ik vervolg: “Gezien uw coureursbroekske weinig verbergt, vrees ik dat mijn veiligheid niet gegarandeerd kan worden…”

De meute deelt mijn humor ook…

Martine de Weerdt

Facebook92
Twitter
Follow Me
Tweet