Laatste nieuws:

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Het OCMW streeft ernaar de inwoners van Kalmthout de best mogelijke dienstverlening te bieden. Toch kan het eens gebeuren dat er iets misloopt. Dankzij jouw feedback kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Dus: heb je een klacht? Laat het ons weten! Een goede vuistregel is om je klacht of opmerking eerst te bespreken met je contactpersoon bij het OCMW. Vaak volstaat wat extra uitleg om het probleem op te lossen. Het kan natuurlijk ook dat je niet tevreden bent met het antwoord. Dan is er de klachtenprocedure van het OCMW. Die garandeert een objectieve, klantvriendelijke en grondige behandeling van elke klacht.

Hoe kan je een klacht indienen?
• Per e-mail: klachten@ocmwkalmthout.be
• Schriftelijk: klachtencoördinator, OCMW Kalmthout, Heuvel 39, 2920 Kalmthout
• Mondeling: op elke dienst van het OCMW mits ondertekening van het klachtenformulier

Het klachtenreglement vind je terug op www.kalmthout.be/reglementen-en-verordeningen-ocmw.html.

Bron en foto: gemeente Kalmthout

JV

Facebook2
Twitter
Follow Me
Tweet