Laatste nieuws:
WODCA-resultaten van januari tot en met september 2023

WODCA-resultaten van januari tot en met september 2023

Al bijna dertig jaar zetten politiemensen zich tijdens WODCA-acties (Weekend Ongevallen Door Controles Aanpakken) tijdens de weekendnachten in, om het verkeer op de Antwerpse wegen veiliger te maken. Gemiddeld zijn er elk weekend 140 politiemensen op de been om WODCA-controles (snelheids-, alcohol- en drugscontroles) uit te voeren in de hele provincie Antwerpen. Bovendien organiseren ze regelmatig grootschalige provinciale WODCA-acties waaraan zowat alle politiezones deelnemen. Zo ook tijdens de nacht van 21 op 22 oktober 2023, waarbij opnieuw zo’n 140-tal politiemensen controles uitvoerden.

Op geen enkel vlak veiliger

Gouverneur Cathy Berx: “De WODCA-resultaten van de eerste negen maanden van 2023 vergeleken met dezelfde periode uit 2022, tonen aan dat onze wegen en weekendverkeer op haast geen enkel vlak veiliger werden. En dat terwijl we blijven hopen en vooral sterk inzetten op minder ongevallen, minder doden en zwaargewonden in het verkeer. De werkelijkheid is dus anders. Zo nam het aantal verkeersongevallen in 2023 opnieuw toe, met helaas ook meer zwaar- en lichtgewonde slachtoffers tot gevolg. Het aantal dodelijke slachtoffers in en door het nachtelijk weekendverkeer daalde, al lieten nog steeds drie personen het leven bij een weekendnachtelijk ongeval. Opvallend en zorgwekkend is dat het aantal snelheidsovertreders met maar liefst een kwart toenam (+26%). Ook alcohol en middelengebruik blijven sterk aanwezig in het Antwerpse nachtelijke verkeer en eisen zo nog steeds te veel slachtoffers. Met het oog op veiliger verkeer tijdens de weekendnachten, voerden de politiediensten in Antwerpen ook tijdens de eerste negen maanden van dit jaar opnieuw zo’n 120.000 snelheids- en ruim 50.000 alcoholcontroles uit. Ik ben hen daar zeer dankbaar en erkentelijk voor.”

Extra waakzaamheid

“Verder wil ik alle weggebruikers voor extra waakzaamheid vragen wanneer we volgend weekend in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober de klok opnieuw een uurtje achteruit zetten. Jaar na jaar stellen we vast dat de overschakeling naar het winteruur de start van een risicovolle periode op de weg is. Studies van Vias Institute en ook internationale studies tonen aan dat het aantal voetgangers dat ernstig gewond geraakt of zelfs om het leven komt bij verkeersongevallen in de avondspitsen na de overgang naar wintertijd aanzienlijk verhoogt. Er zijn niet alleen meer ongevallen, ze zijn ook ernstiger. Wees dus uiterst alert en voorzichtig”.

Pakkans vergroten

Gouverneur Cathy Berx dankt alle politiezones, de Federale Wegpolitie, de medewerkers van de dienst Operationele Coördinatie en Steun van de Coördinatie- en steundirectie Antwerpen, de Scheepvaartpolitie en de aspiranten van de afdeling politieopleidingen van ‘Campus Vesta’ meest hartelijk voor hun grote inzet. De professionele, volgehouden en opnieuw opgevoerde inzet van alle politiediensten en de politieschool blijft noodzakelijk om de pakkans te vergroten. Een hoge pakkans en sterke sensibilisering blijven noodzakelijk om weekendongevallen onder controle te houden en opnieuw terug te dringen. Niet enkel tijdens de provinciale WODCA-acties, maar alle weekends van het jaar.

Bezoek controleposten

Op zaterdag 21 oktober bezocht de gouverneur een controlepost van de Politiezone Regio Turnhout, in het gezelschap van de burgemeester van Lille, Marleen Peeters, en korpschef Marleen Hellemans. Aansluitend bezocht de gouverneur een controlepost van de Politiezone Noorderkempen in het gezelschap van de burgemeester van Rijkevorsel, Dorien Cuylaerts, en waarnemend Korpschef Hans Hoskens.

WODCA-resultaten van januari tot en met september 2023 2

Ook de WODCA-resultaten van de eerste negen maanden van 2023 werden bekendgemaakt. Hieronder vindt u een overzicht.

1. WODCA-resultaten 2023 (januari t.e.m. september) bron cijfers: Federale Politie – DRI – BIPOL

Nachtelijke weekendongevallen

In de provincie Antwerpen gebeurden er 336 ongevallen in de periode januari-september 2023 op vrijdag- en zaterdagnacht (tussen 22u en 8u) en zondagnacht (tussen 22u en 6u). In 2022 waren er 327 ongevallen. (+9 / +3%)

 

  2022 2023 verschil procentueel
Afdeling Antwerpen 219 216 -3 -1%
Afdeling Mechelen 52 40 -12 -23%
Afdeling Turnhout 56 80 +24 +42%
Totaal 327 336 +9 +3%

 

14% of 48 van de 336 ongevallen gebeurden op de snelwegen in de provincie Antwerpen (12% of 39 van de 327 in 2022).

 

Ernst van de ongevallen

  2022 2023 verschil
Dodelijke slachtoffers 5 3 -2
Zwaargewonden 41 50 +9
Lichtgewonden 364 389 +25
Totaal 410 442 +32

 

Dodelijke verkeersslachtoffers in nachtelijk weekendverkeer

  2022 2023 verschil
Afdeling Antwerpen 3 2 -1
Afdeling Mechelen 2 1 -1
Afdeling Turnhout 0 0 /
Totaal 5 3 -2

Zwaargewonden

  2022 2023 verschil
Afdeling Antwerpen 21 35 +14
Afdeling Mechelen 12 5 -7
Afdeling Turnhout 8 10 +2
Totaal 41 50 +9

In de provincie Antwerpen gebeurden er 336 ongevallen in de periode januari-september 2023 op vrijdag- en zaterdagnacht (tussen 22u en 8u) en zondagnacht (tussen 22u en 6u). In 2022 waren er 327 ongevallen. (+9 / +3%)

2022 – 2023 verschil procentueel
Afdeling Antwerpen 219 216 -3 -1%
Afdeling Mechelen 52 40 -12 -23%
Afdeling Turnhout 56 80 +24 +42%
Totaal 327 336 +9 +3%

14% of 48 van de 336 ongevallen gebeurden op de snelwegen in de provincie Antwerpen (12% of 39 van de 327 in 2022).

Ernst van de ongevallen
2022 2023 verschil
Dodelijke slachtoffers 5 3 -2
Zwaargewonden 41 50 +9
Lichtgewonden 364 389 +25
Totaal 410 442 +32

Dodelijke verkeersslachtoffers in nachtelijk weekendverkeer
2022 – 2023 verschil
Afdeling Antwerpen 3 2 -1
Afdeling Mechelen 2 1 -1
Afdeling Turnhout 0 0 /
Totaal 5 3 -2

Zwaargewonden
2022 – 2023 verschil
Afdeling Antwerpen 21 35 +14
Afdeling Mechelen 12 5 -7
Afdeling Turnhout 8 10 +2
Totaal 41 50 +9

In volgende gemeenten lieten drie personen het leven ten gevolge van een nachtelijk weekendongeval in 2023:

Gemeente Datum Uur Straat Straatnummer Huisnr Doden ZG LG
Sint-Katelijne-Waver 01-01-2023 04:15 Wolvenstraat Gemeenteweg 14 1 0 0
Antwerpen 19-03-2023 03:28 Kolonel Silvertopstraat N148 1 1 16
Boom 23-04-2023 05:31 A12 Richting Bergen-op-Zoom
(NL) A12 1 0 0

Legende
ZG: zwaargewonden
LG: lichtgewonden

Afd. Antwerpen
Afd. Mechelen
Afd. Turnhout

WODCA-controles (januari t.e.m. september)

Bemande snelheidscontroles: 8,4% reed te snel (2022 = 6,8%)

Snelheid 2022 – 2023 verschil procentueel
Aantal gecontroleerde bestuurders 117.101 119.743 +2.642 +2%
Aantal in overtreding 7.910 10.006 +2.096 +26%

• 8,4% van de gecontroleerde bestuurders beging een snelheidsovertreding. Dit is een behoorlijke stijging van het aantal snelheidsovertreders t.o.v. de eerste negen maanden van het voorafgaande jaar (6,8% in 2022).
• Ondanks een stijging van het aantal overtredingen werden er slechts 3 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. In de eerste negen maanden van 2022 werden 16 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

Alcoholcontroles: 2,6% had te veel op (2022 = 3,1%)

Alcohol 2022 – 2023 verschil procentueel
Aantal gecontroleerde bestuurders 53.230 51.430 -1.800 -3%

• Er werden 33.494 pretesten uitgevoerd. Bij 31.680 bestuurders werd een ademtest afgenomen.
• 1.316 bestuurders of 2,6% van de gecontroleerde bestuurders hadden meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed. Een substantiële daling ten opzichte van vorig jaar: toen waren er 3,1% positieven waarbij een te hoge alcoholwaarde in het bloed aanwezig werd vastgesteld.
• Van de 1.316 bestuurders met meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed, hadden 767 bestuurders (of 58%) meer dan 0,8 promille in het bloed. In 2022 lag dit percentage in dezelfde lijn (57%).
• Er werden 259 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken (260 in 2022).

Drugscontroles: 32% van speekseltesten positief resultaat

Drugs 2022 – 2023 verschil procentueel
Aantal speekseltesten 474 512 +38 +8%

• Van de 512 bestuurders bij wie een speekseltest werd afgenomen, bleken 164 bestuurders positief te speekselen.
• 32% van wie een speekseltest onderging, bleek dus onder invloed van drugs (42% in 2022). Bij de bestuurders die positief speekselden werd een speekselstaal afgenomen.
• 143 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken (185 in 2022).

WODCA-themazittingen, een samenwerking met politieparketten

Met de WODCA-themazittingen wensen gouverneur Cathy Berx en het Parket van Antwerpen de controleacties van de politie op overdreven snelheid en op het voeren onder invloed van alcohol en drugs te ondersteunen.
Zo confronteren we automobilisten extra met de zware strafrechtelijke gevolgen waartoe het te snel en/of rijden onder invloed, leidt. De sectie Verkeer van het Parket van Antwerpen levert zo een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het aantal weekendongevallen met slachtoffers waarbij overdreven snelheid, alcohol en drugs in het spel zijn.

Gouverneur Cathy Berx dankt het Parket van Antwerpen voor deze samenwerking.

Bron en foto’s: Provincie Antwerpen

Facebook28
Twitter
Follow Me
Tweet