Laatste nieuws:
Infomarkt over vijf mogelijke tracés NX

Infomarkt over vijf mogelijke tracés NX

De NX moet een nieuwe verbindingsweg worden tussen de N11 in Kapellen en de A12 (Havenweg) in Stabroek. De aanleg van zulke verbindingsweg is al jarenlang voer voor discussies tussen voor- en tegenstanders.

Overlast en verkeersdrukte

De verbindingsweg moet het doorgaand verkeer opvangen tussen Kapellen, Kalmthout, Essen en Wuustwezel enerzijds en de A12 anderzijds. Dat verkeer doorkruist nu nog de dorpscentra van Stabroek, Hoevenen en Kapellen en zorgt voor overlast en verkeersdrukte. Landbouwers uit Stabroek, gesteund door natuurverenigingen, protesteerden in het verleden meermaals tegen de eventuele aanleg van de nieuwe weg, omdat die veel landbouwgronden doormidden zou snijden en de nog weinig beschikbare open ruimte inpalmt.

De Nieuwe Rand

Onder de naam ‘De Nieuwe Rand’ probeert provinciegouverneur Cathy Berx een veilige en vlottere mobiliteit te verzoenen met een hoge leef- en omgevingskwaliteit en duurzaamheid in een vijftiental gemeenten ten noordoosten van Antwerpen. Ook het project NX werd aandachtig bestudeerd.

Twee infomarkten

Tijdens twee infomarkten in februari kan je alles te weten komen over de vijf NX-tracés, die een projectteam selecteerde. Pro’s en contra’s worden beschreven in een nieuw onderzoeksrapport, de ‘tussennota’, die de stuurgroep opstelde.

Vragen stellen en mening geven

Iedereen die het wil krijgt op één van de infomarkten de kans om vragen te stellen en zijn mening te geven over de aanpak van het verdere onderzoek. In Stabroek kan je daarvoor terecht op maandag 5 februari in zaal JOS, Kerkstraat 89 in Hoevenen tussen 16.30 en 20.30 uur. Op dinsdag 20 februari in er ook een infomarkt in Wijnegem, zaal ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 (16.30 – 20.30 uur)

Alle info kan je nalezen op www.denieuwerand.be/nieuws/publieke-raadpleging-tussennota

MLH

Archieffoto: © MLH

Facebook108
Twitter
Follow Me
Tweet