Laatste nieuws:
Kalmthout pionier als ‘duurzame gemeente’
Burgemeester Lukas Jacobs en Dave De Graef, deskundige duurzaamheid bij de gemeente Kalmthout, ontvangen het SDG Pioneer Certificaat

Kalmthout pionier als ‘duurzame gemeente’

De gemeente Kalmthout mag zich, samen met zes andere Vlaamse gemeenten, voortaan ‘SDG-pionier’ noemen. Voor het eerst ontvingen lokale besturen in Vlaanderen een internationaal certificaat vanwege hun inzet de voorbije jaren als duurzame gemeente.

Doelstellingen integreren

De 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties werden aangenomen om tegen 2030 de belangrijke mondiale uitdagingen aan te pakken. “Die omvatten o.a. thema’s zoals gezondheidszorg, kwaliteitsvol onderwijs, gendergelijkheid, klimaat, armoedebestrijding en betaalbare energie”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “De voorbije twee jaar volgden we een traject om deze doelstellingen te integreren in ons gemeentelijk beleid”, weet schepen Silke Lathouwers. “Zo kwamen we tot een SDG-actieplan met meer dan twintig uiteenlopende projecten. De ‘Uitpas’ betrekt mensen met een beperkt budget bij vrijetijdsactiviteiten, met 1000 zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen zorgen we voor hernieuwbare energie en de bomenteller houdt nauwgezet het aantal nieuwe bomen bij in Kalmthout. Met ons hemelwater- en droogteplan zorgen we voor voldoende opvang, infiltratie en hergebruik van regenwater, de sociale kruidenier heeft een ruim aanbod aan gezonde voeding en we zetten in op digitalisering voor een beter en toegankelijke dienstverlening.”

Positief geëvalueerd

Al die inspanningen werden positief geëvalueerd, waardoor Kalmthout als één van de zeven gemeenten in Vlaanderen het internationale ‘SDG Pioneer Certificaat’ mocht ontvangen vanwege UNITAR, het opleidingsinstituut van de Verenigde Naties.

Onderscheiding

“Naast ondernemingen en onderwijsinstellingen zijn we nu bij de eerste lokale besturen, die deze onderscheiding krijgen”, vertelt burgemeester Lukas Jacobs. “We ontvingen het certificaat op het SDG Forum waar tal van organisaties samenkwamen om hun kennis te delen over duurzaamheid. Uiteraard is deze bekroning geen eindpunt, maar eerder de start van een globale aanpak om de duurzaamheidsdoelstellingen als leidraad te nemen bij de opmaak van de nieuwe beleidsplannen na de gemeenteraadsverkiezingen. Zo werken we in Kalmthout goed mee om te komen tot een meer duurzame, rechtvaardige en inclusieve wereld.”

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet