Laatste nieuws:
Resultaten provinciale WODCA-actie provincie Antwerpen van 2 op 3 maart
Controlepost in de Lucien Hendricklei, Borsbeek

Resultaten provinciale WODCA-actie provincie Antwerpen van 2 op 3 maart

Afgelopen weekend namen zowat alle politiezones van de provincie Antwerpen en de federale politie deel aan een provinciale WODCA-actie. In de nacht van zaterdag 02/03 op zondag 03/03 controleerden politieagenten tussen 22:00 en 06:00 ’s nachts in de hele provincie Antwerpen op alcohol en drugs achter het stuur en op overdreven snelheid. Ook medewerkers van de dienst VLABEL Controle van de Vlaamse Belastingdienst waren mee op pad om verschillende inspectietaken in verband met wegverkeer uit te voeren.

Tijdens de actie bezocht de gouverneur een controlepost van de Politiezone Minos in Borsbeek in het gezelschap van de heer Dis Van Berckelaer, burgemeester Borsbeek en mevrouw Annebelle Smets, commissaris bij PZ MINOS. Aansluitend ging de gouverneur langs bij een controlepost van de Politiezone ZARA in Ranst, in het gezelschap van de heer Johan De Ryck, burgemeester Ranst en de heer Karl Vercammen, commissaris bij PZ ZARA.

Resultaten provinciale WODCA-actie provincie Antwerpen van 2 op 3 maart 2
Gouverneur Cathy Berx en burgemeester Dis Van Berckelaer bezochten een controlepost in Borsbeek
Resultaten WODCA-snelheidscontroles nacht 2-3 maart 2024

783 bestuurders werden op snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 41 te snel (5,2%) (6,1% in maart 2023).

Resultaten WODCA-alcoholcontroles

4.550 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen, waarvan 55 bestuurders een positieve ademtest aflegden (1,2%) (2,1% in maart 2023). Van de 55 bestuurders die meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed hadden, hadden 21 bestuurders zelfs meer dan 0,8 promille in het bloed (38%) (59% in maart 2023).

Resultaten WODCA-drugscontroles

Bij 26 chauffeurs werd een speekseltest afgenomen. 11 chauffeurs testten positief op de speekseltest (42%) (53% in maart 2023) en werden aan een speekselanalyse onderworpen.

Ingetrokken rijbewijzen

25 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. (23 in maart 2023)

WODCA-resultaten van het jaar 2023

Gouverneur Cathy Berx: “2023 was een jaar dat op vlak van weekendnachtelijke ongevallen slecht startte én ook eindigde, met een dodelijk slachtoffer tijdens de nieuwjaarsnacht van 1 januari alsook op de voorlaatste ochtend van het jaar, op 30 december 2023. In totaal betreurden we vorig jaar 5 dodelijke slachtoffers, tegenover 6 in het jaar 2022. Dat is een dodelijk slachtoffer minder dan het voorbije jaar. In 2019 en 2020 verloren 7 personen het leven in het nachtelijke weekendverkeer. In het uitzonderlijke coronajaar 2021 betreurden we 3 dodelijke slachtoffers. 5 verkeersdoden blijven andermaal een te zware balans om positief te zijn. In 2023 nam het aantal zwaargewonden tijdens de weekendnachten met zo’n 10% toe, van 59 zwaargewonde slachtoffers in 2022 naar 66 in 2023. Achter deze cijfers gaan mensen schuil die na hun ongeval maanden, soms jaren moeten revalideren. De stijging van het aantal zwaargewonden tijdens de weekendnachten is dan ook zonder meer verontrustend. Kortom, onze wegen werden andermaal niet veiliger tijdens de weekendnachten van het afgelopen jaar. Het aantal ongevallen bleef nagenoeg gelijk. Het aantal personen dat een glas of vele glazen te veel op had, nam wel zeer lichtjes af. 2.6% van de gecontroleerde bestuurders blies positief ten opzichte van 3.1% in 2022 (-0.5%). Enkele recente en zeer zware ongevallen met dodelijke slachtoffers bewijzen andermaal dat alcohol en rijden nooit samengaan. Dat er afgelopen weekend ‘maar’ 1,2% van de gecontroleerde chauffeurs positief blies tijdens de provinciale WODCA-actie, betekent hopelijk dat er eindelijk een dalende trend is. Al kunnen we pas echt tevreden zijn wanneer geen enkele chauffeur positief blaast. Ook het aantal bestuurders dat te snel rijdt, blijft zorgwekkend. Van de bestuurders die in 2023 tijdens een weekendnachtelijke WODCA-actie gecontroleerd werden op overdreven snelheid, beging maar liefst 8.9% een overtreding. In 2022 was dat nog 6.8%. Wel voerden de politiediensten in 2023 aanzienlijk meer snelheidscontroles uit dan het jaar voordien (+8%). De resultaten van de provinciale WODCA-nacht van het afgelopen weekend toonden dan weer een daling van het aantal snelheidsovertreders (5,2%), al blijft 1 op 20 te snel rijden. En aangezien overdreven snelheid in heel wat gevallen mee aan de basis ligt van ongevallen met dodelijke of zwaargewonde slachtoffers, is blijvend en doorgedreven controleren erg nodig. Om onze wegen veiliger te maken, pleit ik bovendien voor bijkomende maatregelen, zoals een slimme snelheidsbegrenzer evenals een rijbewijs- en alcoholslot in elk voertuig.”

Bron en foto: Provincie Antwerpen

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet