Laatste nieuws:
Niet-essentiële reizen vanuit provincie Antwerpen naar Nederland afgeraden

Niet-essentiële reizen vanuit provincie Antwerpen naar Nederland afgeraden

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland heeft een oranje reisadvies gegeven voor de provincie Antwerpen. In essentie betekent dit dat niet-essentiële reizen vanuit NL naar de provincie Antwerpen worden afgeraden. Dit geldt ook andersom vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland.

UPDATE 30/07

Ondertussen heeft ook onze FOD Buitenlandse Zaken Nederland ingekleurd als ‘oranje’, maar enkel voor mensen die vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland gaan. Wie naar de website van de FOD Buitenlandse Zaken (van België) surft, ziet daar dat Nederland voortaan bij oranje bestemmingen staat onder het luik “U vertrekt naar” met in het rood het woordje “quarantaine” bij. Betekent dit dat elke Belg voortaan in quarantaine moet wanneer zij of hij de grens met onze noorderburen overschrijdt? Neen. De quarantaine is een advies, geen verplichting.

Dit advies van de Nederlandse overheid komt er door de snelle toename van het aantal besmettingen met Covid-19 in de provincie Antwerpen. Er komen dit keer geen fysieke belemmeringen (zoals grenscontroles of -blokkades) bij de grensovergangen met België.

Onder niet-essentiële reizen wordt verstaan:
Voor zorgprofessionals, grensmedewerkers en transportmedewerkers geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in thuisquarantaine hoeven, tenzij zij klachten hebben.

Voor inwoners van de provincie Antwerpen of reizigers van uit de provincie Antwerpen betekent dit:
-Reis alleen van de provincie Antwerpen naar Nederland als dit noodzakelijk is. Kom je uit de provincie Antwerpen naar Nederland, dan word je dringend geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.
-Ga niet naar Nederland voor bijvoorbeeld boodschappen, winkelen, bezoek aan horeca of gezelligheidstripjes.
-Heb je vanuit de provincie Antwerpen in Nederland een vakantie geboekt, dan geldt het dringende advies om niet te reizen als het niet noodzakelijk is (verzoek tot annulering).

We willen iedereen op het hart drukken het reisadvies op te volgen. Het gezamenlijk optrekken tegen het coronavirus is ook nu nodig. Juist door samenwerking krijgen we het coronavirus onder controle.

De maatregelen voor Nederland komen op het volgende neer:
-Vanwege het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus gaat het reisadvies voor de provincie Antwerpen per direct naar “oranje”. Dit betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen naar de provincie Antwerpen sterk worden ontraden. Reis dus alleen naar Antwerpen als dit strikt noodzakelijk is.
-Kom je terug uit de provincie Antwerpen naar Nederland, dan word je dringend geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.
-Boodschappen doen, tanken, winkelen, horecabezoek, dagjes uit en weekenden weg kunnen voorlopig niet.
-Voor bepaalde groepen reizigers geldt een uitzondering. Voor bijvoorbeeld zorgprofessionals, grensmedewerkers en transportmedewerkers geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in thuisquarantaine hoeven, tenzij zij klachten hebben.
-Je kunt wel door de provincie naar je bestemming reizen als deze buiten het ‘oranje’ gebied ligt, maar stop niet om te rusten of te tanken.

Meer informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/reizen/reisadvies

De provinciegouverneur Cathy Berckx vraagt ook om zo weinig mogelijk niet-essentiële verplaatsingen te maken:
“Om de verdere verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan, vraag ik ook uitdrukkelijk aan iedereen om geen onnodige verplaatsingen te maken naar de meest getroffen zone, naar de Antwerpse regio dus, en ook omgekeerd. Blijf zo veel mogelijk thuis. Ga niet elders feesten, breng u zelf en anderen niet in gevaar.”

Bron en afbeelding: gemeente Essen

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet