Laatste nieuws:

Welke attesten heb je nodig bij het verkopen van een woning?

Het is zover! Je voelt je klaar om je woning te verkopen. Maar ben je dat ook? Er zijn immers een aantal documenten die je nodig hebt om de verkoop tot een goed einde te brengen. Om ervoor te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, lijsten we hier de nodige attesten even op.

1. Eigendomstitel of notariële aankoopakte

Om te bewijzen dat jij de effectieve eigenaar van de woning bent, heb je uiteraard de eigendomsakte nodig. Het origineel van dit document wordt bewaard bij de notaris die het document heeft opgemaakt. In geval je de naam van de notaris niet meer kent, kan je terecht bij het registratiekantoor van je provincie.

2. Het keuringsattest van de volledige elektrische installatie in je huis

Met dit attest laat je aan de koper weten of alle elektrische installaties gekeurd werden en of ze al dan niet in orde zijn. Het attest blijft 25 jaar geldig, op voorwaarde dat er gedurende deze periode geen fundamentele ingrepen aan de elektrische installatie plaatsvinden. Als je een negatief attest voorlegt, weet de potentiële koper dat hij of zij 18 maanden de tijd heeft om de elektriciteit in orde te brengen. De keuring moet gebeuren door een erkend organisme.

3. Bodemattest

Om aan te tonen dat de bodem waarop de woning gebouwd is niet verontreinigd is, heb je een bodemattest nodig. Je kan dit attest aanvragen via je notaris of via OVAM.

4. Uittreksel van het kadaster & kadastraal plan

In het uittreksel van het kadaster staan alle gegevens over de eigenaar en de aard van het pand (huis, appartement, kantoor, …). Ook het perceelnummer en -oppervlakte, het bouwjaar en het kadastraal inkomen vind je hier terug. In het kadastraal plan krijg je een zicht over de grenzen van het perceel en de verschillende constructies. Deze beide documenten kan je aanvragen bij het kadaster.

5. Energieprestatiecertificaat (EPC-attest)

Dit certificaat bevat een score die een indicatie geeft over de energiezuinigheid van het pand, de EPC-score. Een ideale EPC-score is zo laag mogelijk. Het certificaat moet worden opgemaakt door een erkend energiedeskundige worden opgemaakt en is in principe geldig voor 10 jaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een vernieuwd energieprestatiecertificaat verplicht wanneer de eigenaar werken heeft uitgevoerd die een invloed hebben op de energieprestatie van de woning.

6. Overstromingsgevoeligheid

Als je een woning of bouwgrond verkoopt, ben je verplicht om de koper in te lichten over het risico op overstroming. Deze documenten kan je makkelijk zelf voorzien via het geoloket.

7. Postinterventiedossier

Voor woningen die na mei 2001 gebouwd of gerenoveerd werden door een aannemer, dien je bij verkoop een postinterventiedossier voor te leggen. Dit document bevat alle technische gegevens in verband met de structuur en materialen van de woning. Dit wil zoveel zeggen als alle offertes, facturen, lastenboek, foto’s, enz… Het PID vraag je op bij de aannemer die de renovaties heeft uitgevoerd of aan je bouwheer.

8. Stedenbouwkundig uittreksel

Dit is een garantie voor de koper dat alle vergunningen voor je woning zijn aangevraagd, dat er geen bouwovertredingen zijn gemaakt en of er een dagvaarding werd uitgebracht. Je vraagt dit document best vlak voor de verkoop aan bij je gemeente of notaris aangezien het minder dan 1 jaar oud moet zijn op het moment van verkoop.

9. Certificaat van de eventuele stookolietank

Het is niet verplicht om een keuringsattest te laten opmaken van de centrale verwarming of stookolie- of mazouttank, maar je moet wel voldoen aan de verplichtingen voor onderhoud en kwaliteit van de stookolietanks en de laatste attesten en rapporten bij de verkoop kunnen voorleggen. Je kan de specifieke verplichtingen voor onderhoud nalezen op de site van de Vlaamse Overheid.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pxhere

Facebook50
Twitter
Follow Me
Tweet