Laatste nieuws:
Was het nu 120, 70 of 50

Was het nu 120, 70 of 50?

In Vlaanderen gelden verschillende snelheidsregimes. Niet alle snelheidslimieten worden afgedwongen met een snelheidsbord dat een maximumsnelheid aangeeft. Soms kan het uitzicht van een weg ook een bepaalde snelheid afdwingen of legt een specifiek verkeersbord een bepaalde maximumsnelheid op.

120 km/u

De maximumsnelheid van 120 km/u geldt op snelwegen en op wegen buiten de bebouwde kom met minstens twee rijstroken in elke rijrichting gescheiden door een middenberm. Op de snelweg is er ook een minimumsnelheid, namelijk 70 km/u. Die geldt uiteraard alleen in normale omstandigheden, dus niet bij file of slechte weersomstandigheden.

70 km/u

Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 70 km/u. Er moet dus geen verkeersbord geplaatst worden om je aan deze limiet te doen herinneren. Let op, in Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom nog steeds 90 km/u.

50 km/u

Binnen de bebouwde kom mag je maximaal 50 km/u rijden.

30 km/u

Je snelheid is beperkt tot 30 km/u in een schoolomgeving die aangegeven is met een zonebord, op een verhoogde inrichting als die aangeduid is met een verkeersbord en in een fietsstraat. Let op: in een fietsstraat mag je geen fietsers inhalen en dus niet sneller rijden dan de fietser voor je. Een schoolomgeving kan ook aangeduid worden met een elektrisch bord. De limiet van 30 km/u geldt dan enkel wanneer het bord in werking is.

20 km/u

In een woonerf is de maximumsnelheid beperkt tot 20 km/u.

Let op!

In alle gevallen kunnen verkeersborden andere snelheidslimieten afdwingen. Die alternatieve limiet geldt tot het eerstvolgende kruispunt. Een uitzondering hierop zijn zoneborden. Zij blijven gelden tot een verkeersbord het einde van een zone aangeeft. Ook wanneer een verkeersbord dat 30 km/u aangeeft vlak boven het bord van de bebouwde kom staat, geldt die snelheid in de hele bebouwde kom.

Bron: VAB
Foto: Pixabay

Facebook15
Twitter
Follow Me
Tweet