Laatste nieuws:
Voorrang van rechts Zo veel mogelijk schrappen

Voorrang van rechts? Zo veel mogelijk schrappen!

Niet afschaffen, wel vermijden

Een aantal gemeenten heeft het gehad met de voorrang van rechts en gaat alle kruispunten voorzien van stopborden of de omgekeerde driehoek. In Glabbeek werd het project al succesvol afgerond, het Oost-Vlaamse Lede volgt. Een positieve evolutie vindt VAB, want de regel zorgt voor verwarring, zeker op kruispunten waar de voorrang van rechts niet gesignaleerd wordt. VAB vindt niet dat de regel moet verdwijnen, want het is een basisregel waarop men moet kunnen terugvallen als een verkeersbord is verdwenen door bijvoorbeeld een ongeval of vandalisme. Wel moet er op zo veel mogelijk kruispunten duidelijkheid komen over wie voorrang heeft en wie niet.

Moeten we een duidelijke regel dan maar vermijden omdat sommige mensen verstrooid zijn of de regel niet toepassen? Het klopt dat de voorrang van rechts redelijk eenvoudig in elkaar zit, maar in de praktijk lijken heel wat bestuurders het er toch moeilijk mee te hebben, wat jaarlijks voor 15.000 ongevallen zorgt. Die ongevallen kunnen simpelweg vermeden worden door extra duidelijkheid te scheppen.

En de snelheid?

Sommige voorstanders van de voorrang van rechts vrezen dat de snelheid zal toenemen als deze voorrangsregel verdwijnt. Het klopt dat heel wat gemeenten de voorrang van rechts zien als een snelheidsremmer, maar volgens VAB zijn er heel wat andere mogelijkheden om een lagere snelheid af te dwingen. De juiste inrichting van een kruispunt is bijvoorbeeld veel efficiënter. Ook trajectcontroles zorgen ervoor dat bestuurders de juiste snelheid aanhouden. Het is geen goed idee om een regel die bedoeld is om de voorrang te regelen te gebruiken om de snelheid te milderen.

Fietsende jongeren hebben problemen met voorrangsregels

VAB vindt het belangrijk dat ook de kwetsbaarste verkeersdeelnemers (jongeren en senioren) de verkeerssituatie goed kunnen inschatten. Uit eigen onderzoek blijkt dat fietsende jongeren zeer grote problemen hebben met het juist toepassen van de voorrangsregels, zeker op plaatsen waar een duidelijke hoofdweg loopt, maar toch nog voorrang van rechts wordt toegepast waar ze het niet verwachten. Maar ook andersom geldt dat. Fietsers die een reglementair fietspad volgen (met twee evenwijdige onderbroken witte strepen dus) hebben namelijk altijd voorrang, ook wanneer de voorrang van rechts geldt. Heel wat bestuurders weten dit echter niet en gaan er foutief van uit dat de fietser hen voorrang moet verlenen als de auto van rechts komt, terwijl het net andersom is.

Bron: VAB
Foto: ©Streetview

Facebook239
Twitter
Follow Me
Tweet