Laatste nieuws:
Vliegveld Malle, belangrijke schakel 'Natuurpark Voorkempen' logo

Vliegveld Malle, belangrijke schakel ‘Natuurpark Voorkempen’

Milieuvereniging Groenrand wil ‘Natuurpark Voorkempen’ realiseren

De vereniging GroenRand tracht de Antitankgracht op te waarderen. Ondertussen is deze geëvolueerd naar een groots natuurverbindingsgebied, dat verschillende natuurgebieden en bossen met elkaar verbindt en migratie van dieren en planten tussen die gebieden mogelijk maakt. Er is een otter gespot in een afgesloten domein van ANB, gelegen aan de Antitankgracht. Dat zou blijken uit een onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. GroenRand beschouwt de otter als ambassadeur (logo) voor het ecologisch herstel van de Antitankgracht en aanleunende beken en natuur.

Vliegveld Malle, belangrijke schakel 'Natuurpark Voorkempen' logo

GroenRand heeft destijds een ontsnipperingsplan (Groenbalans) uitgerold en heeft het belang aangetoond van een stevigere ecologische samenhang. Hieruit bleek dat we in het projectgebied ‘GroenRand’ nog relatief veel grote natuurgebieden hebben: de Schietvelden, ’s Herenbos, Blommerschot, het Vliegveld van Malle, de Brechtse Heide, de Kalmthoutse heide, de ganse Brabantse Wal, Mastenbos, het Molenbos, de Uitlegger, de Inslag, Vrieselhof, Zoerselbos en noem maar op.

Militaire domeinen zijn essentieel voor Natuurpark Voorkempen

GroenRand droomt al lang van een Natuurpark Voorkempen, door grote groengebieden beter met elkaar te verbinden. Het wordt duidelijk dat militaire domeinen (Vliegveld Malle – Groot en Klein Schietvelden) belangrijke natuurschakels zijn om ‘Natuurpark Voorkempen’ te realiseren.

In 1999 werd een overeenkomst gesloten tussen de Belgische staat en het Vlaams gewest met betrekking tot het natuur- en het bosbeheer op de militaire domeinen. Doel van deze overeenkomst is het behoud van de belangrijke natuurwaarden. Sinds de ondertekening van de overeenkomst is het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) partner inzake het technische natuur- en bosbeheer op de militaire terreinen.

Natuurketting

De bossen van Halle-Zoersel die aansluiten op het provinciaal domein Vrieselhof te Ranst, vormen het begin van een belangrijke ketting van het Natuurpark Voorkempen. Via de natuurverbindingen van Groot Schijn en Tappelbeek, die respectievelijk ten noorden en ten zuiden van Halle vloeien wordt de link gelegd met Zoerselbos. In Zoersel is de vallei van de Delfte beek (grens met Malle) een belangrijke potentiële natuurverbinding tussen het ’s Herenbos en Blommerschot. Er kan overwogen worden om een ecoduct aan te leggen over de E-34 ter hoogte van de vallei van de Delfte beek. Zo kunnen de natuurgebieden van Blommerschot-Vliegveld Malle en Lovenhoek overbrugt worden.

Vliegveld Malle: Groene hart van Groenrand

Aan de zuidwestkant van het Vliegveld Malle vinden we aansluitend het erkende natuurreservaat De Kluis-Blommerschot (ca. 10 ha). Iets noordelijker situeert zich het Salfens Gebroekt (ca. 1 ha). Beide reservaten zijn gelegen in de vallei van de Delfte beek (vroeger: Visbeek) en worden beheerd door Natuurpunt Voorkempen. Ten noorden van het vliegveld vinden we het bosreservaat ‘s Herenbos terug.
Dit reservaat heeft een oppervlakte van net geen 100 ha en behoort tot de weinige grotere oud-boskernen in de Kempen. Het is in eigendom van en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Aansluitend op het ‘s Herenbos vinden we het domeinbos Wolfschot, eveneens in beheer bij het ANB. Het overgrote deel van het bosgebied rondom het militair vliegveld is in privé-handen. We vermelden o.a. het bosgebied van Blommerschot en de zeer waardevolle vochtige bossen van het Zalfenbos. Voor de aanliggende bosdomeinen Heihuizen en Duinoord werd een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt. Op enige afstand ten noordwesten van het militair domein ligt het Vlaams natuurreservaat Zoerselbos. Ten zuiden (en stroomafwaarts in de vallei van de Molenbeek) ligt het Natuurpuntreservaat Lovenhoek (ong. 80 ha). Een ecoduct over de E-34 kan in de toekomst deze natuurgebieden verbinden.

Het Vlaams Departement Omgeving organiseert komende donderdag 16 mei een infomarkt rond het openbaar onderzoek voor het ruimtelijk uitvoeringsplan van het vliegveld in Oostmalle.

Deze infomarkt kan doorlopend van 17:00 tot 20:00 bezocht worden in zaal Kelder van het Jeugdcomplex, Lierselei 19 in Oostmalle.

Facebook32
Twitter
Follow Me
Tweet