Laatste nieuws:
Update Corona 13 2 Fase 2 gehandhaafd - Federale fase - extra maatregelen

Update Corona 13/2: Fase 2 gehandhaafd – Federale fase – extra maatregelen

Fase 2 gehandhaafd, overgang naar federale fase en bijkomende maatregelen.

De Eerste Minister heeft de federale fase afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Dit betekent dat alle beslissingen in het crisisbeheer genomen zullen worden door een beheerscel, die bestaat uit eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

Volgende maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Indoor en Outdoor activiteiten

Alle zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore enz) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
Organisatoren die hun activiteiten uitstellen of afgelasten, passen dit zo snel als mogelijk aan in UITdatabank.

Handelszaken

-Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.
-Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurants
-Thuisbezorging en drive-in zijn toegelaten
-De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend
-Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiëenmaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Onderwijs

Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
Voor universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Crèches – Kinderopvang

De crèches blijven open. Geen specifieke richtlijnen

Bibliotheek

Blijft open. Alle activiteiten werden afgelast.

Zitdag Pensioenen

De zitdag van donderdag 26 maart in GC Blommaert in Wuustwezel zal niet doorgaan. Over de daaropvolgende zitdagen is nog geen beslissing genomen. De Rijksdienst voor Pensioenen is wel telefonisch bereikbaar (03 224 85 50). Ook de pensioenaanvraag zelf kan uitzonderlijk telefonisch worden doorgegeven.

Ouderenzorg

Publieke Woonzorgcentra
Er geldt een bezoekersverbod in de Woonzorgcentra, met uitzondering in bepaalde situaties.

Werk

Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt. Ten behoeve van het bedrijfsleven werden 10 ondersteunende maatregelen goedgekeurd.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten. Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Eén website

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft, in nauwe samenwerking met hun partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen op één website. Hier vind je dan ook alle details over de genomen maatregelen.
Op deze website is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.

Website info Coronavirus

Contactcenter (24u/24 7d/7)

Met vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Met vragen over economie: 0800 120 33

Sociale media

Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via Twitter en Facebook.

Wat is de huidige stand van zaken?

Er zijn drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op. Momenteel zijn we nog steeds in fase 2.

Fase 1:
De FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast.

Fase 2:
De FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus, proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam (bv. vrienden of familie), om ook hen te testen en eventuele maatregelen te nemen.

Fase 3:
Bij een groot aantal besmette personen, concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.

Tips

7 gouden regels (zie bijlage) om besmetting te voorkomen en je te beschermen tegen alle soorten virussen:
-Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
-Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
-Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
-Blijf thuis als je zelf ziek bent.
-Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
-Vermijd handen geven.
-Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook121
Twitter
Follow Me
Tweet