Laatste nieuws:
Gemeente Essen neemt maatregelen om verspreiding coronavirus te beperken

Gemeente Essen neemt maatregelen om verspreiding coronavirus te beperken

Naar aanleiding van het coronavirus kwam de gemeentelijke veiligheidscel bijeen om maatregelen te treffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In de veiligheidscel waren afgevaardigden van de hulpdiensten en de gemeente vertegenwoordigd.

Tijdens het overleg nam de veiligheidscel zo veel mogelijk rekening met de richtlijnen van de centrale overheid. Om de risico’s op besmetting te voorkomen werd er beslist om alle gemeenschapscentra (GC Wildert, GC de Oude Pastorij, GC Wildert, GC zaal Rex), de gemeentelijke sporthallen (Heuvelhal, en sporthal Hemelrijk) en het lokaal dienstencentrum te sluiten tot en met 5 april. De sluiting van het dienstencentrum werd gisteren (11 maart) al gecommuniceerd. Het gaat om preventieve maatregelen. Er is geen reden tot bezorgdheid.

De veiligheidscel komt morgenvoormiddag terug samen om de situatie opnieuw te evalueren. Vandaag werden alvast zo veel mogelijk verenigingen gecontacteerd om zicht te krijgen op hun activiteiten van de komende weken. Maar liefst 300 activiteiten staan op de planning. De veiligheidscel bereidt richtlijnen en criteria voor om te beslissen over het al dan niet doorgaan van deze activiteiten. Aangezien Essen in feite een “schiereiland” is in Noord-Brabant, en het virus zich niet aan landsgrenzen houdt, zullen we rekening houden met de situatie daar en de maatregelen die in Noord-Brabant worden genomen. Maar vanavond verwacht de gemeente van de federale overheid algemene richtlijnen die mogelijk in dezelfde lijn liggen.

Concreet voor Essen betekent dit:
-Sluiting van gemeenschapscentra, lokaal dienstencentrum en gemeentelijke sporthallen
-Alle gemeenschapscentra (GC Wildert, GC de Oude Pastorij, GC Wildert, GC zaal Rex), de gemeentelijke sporthallen (Heuvelhal, en sporthal Hemelrijk) en het lokaal dienstencentrum sluiten de deuren tot en met 5 april. De sluiting van het dienstencentrum werd gisteren (11 maart) al gecommuniceerd.
-Gemeentelijke evenementen uitgesteld of afgelast

De gemeente stelt sowieso al haar evenementen of activiteiten uit of schaft ze af tot en met 5 april. Dus ook de activiteiten van vzw Kobie, de jobbeurs, het veiligheidsoverleg voor verenigingen op 13 maart enzovoort gaan niet door. De gemeente contacteert iedereen die een ticket heeft gekocht of die zich heeft ingeschreven voor een gemeentelijke activiteit.

Gemeentelijke dienstverlening verzekerd
De gemeentelijke diensten zoals het gemeentehuis, de diensten Zorg en Welzijn en de bibliotheek blijven toegankelijk. De leeszaal van de bib, waar veel mensen samenkomen om te praten en te drinken, wordt echter wel gesloten. Dat om de sociale afstand zoveel mogelijk te beperken.

Wat kan je zelf doen?

Je kan als burger meehelpen het virus in te perken. Zo is ‘sociale afstand’ cruciaal om de verspreiding van het virus te verhinderen. Hou daarom altijd minimaal 1 meter afstand van andere mensen en vermijd lichaamscontact.

Nuttige tips:

-Blijf thuis als je ziek bent.
-Was regelmatig je handen met water en zeep.
-Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
-Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
-Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
-Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, -personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
-Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
-Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Vragen?

Veel vragen en antwoorden over het coronavirus vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/ of via het centrale nummer 0800 14 689.

Voor de laatste updates in de gemeente Essen surf je naar www.essen.be/coronavirus. Heb je daarna nog vragen, contacteer dan de gemeente via info@essen.be of het algemene nummer 03 670 01 30. Wij noteren je vraag en proberen je een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook72
Twitter
Follow Me
Tweet