Laatste nieuws:
Davidsfonds schenkt cheque van 550 euro aan Kabaske Essen - (c) Noordernieuws 2024 - HDB_1052u80

‘t Kabaske ontvangt cheque van Davidsfonds Essen

De nationale beweging Davidsfonds, volgend jaar 150 jaar jong, groeide uit een Vlaamsgezinde, Leuvense studentenclub en werd snel over heel Vlaanderen verspreid.

Eligius Ossenblok

Vanaf 1891 is de groei van het Davidsfonds voor een groot deel te danken aan Essenaar Eligius Ossenblok, onderwijzer in Borgerhout. Hij reisde tijdens zijn vrije tijd stad en land af en wist overal voet aan wal te krijgen.

Cultuur dichter bij de mensen

De beweging wilde de Vlaamse/Nederlandse taal bevorderen door de cultuur dichter bij de mensen te brengen. Zij deed dit door, onder andere, het oprichten van plaatselijke bibliotheken en Vlaamse schrijvers een kans te geven het lidmaatschap te koppelen aan de aankoop van boeken. Er zijn nog steeds bijeenkomsten van de leesclub.

Officiële status

In de eerste decennia van haar bestaan ijverde het Davidsfonds om de Nederlandse taal in België dezelfde officiële status te geven als het Frans. De vereniging ligt mede aan de basis van het vernederlandsen van de overheid in Vlaanderen, zowel op administratief, gerechtelijk als op politiek gebied. Tevens streefde zij ernaar om ook in het onderwijs het Frans te vervangen door het Nederlands. Dat vandaag in Vlaanderen Nederlands de enige officiële taal is, is in grote mate te danken aan het Davidsfonds. Zij heeft zonder enige twijfel een grote bijdrage geleverd aan de ontvoogding van het Vlaamse volk.

Diverse activiteiten

Het Davidsfonds organiseert lezingen over taal, cultuur, kunst, muziek en erfgoed. Meer recent worden ook wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen geprogrammeerd. Samen een museum of erfgoedsite bezoeken, samen naar een concert of toneelvoorstelling gaan, samen met een gids een natuurwandeling doen…

Kabaske - Essen - (c) Noordernieuws 2024 - HDB_1063s

Reisreportage

Dit jaar kregen ze een reisreportage van eigen volk op de agenda. Drie fietsvrienden bolden van Kapellen naar Santiago de Compostella, namelijk Marcel Van Hemelrijck, Raymond Van den Bosch en Peter Kempenaers. Een zeer verzorgde PowerPoint nam de aanwezigen mee in hun reisverhaal. Een presentatie met aandacht voor de natuur, de mooie kloosters en kerken en hun menselijke ervaringen vol vriendschap. De sfeer werd onderlijnd door goed gekozen muziek, mooie teksten, zelfs vaak op rijm en prachtige aquarellen van één van de fietsvrienden. Voor de vele aanwezigen kon het niet beter. Marcel had nog een verrassing in petto, een Galicisch hapje tijdens de pauze: Sint Jacobsschelpen, hoe kon het anders. En dat werd gesmaakt.

Kabaske - Winkel - Producten - (c) Noordernieuws 2024 - HDB_1062s

’t Kabaske

De opbrengsten van de diverse acties worden altijd integraal aan een goed doel gedoneerd. Op aangeven van Marcel werd besloten dat de opbrengst naar iets van en voor Essen zou gaan. Het bestuur koos voor ’t Kabaske, een project waar ze in geloven. Een project waar veel mensen die het nodig hebben, terecht kunnen voor hun dagelijkse behoeften op het gebied van voeding en hygiëneproducten.

Kabaske - Kast met producten - (c) Noordernieuws 2024 - HDB_1059s
FEAD-producten van het ESF+fonds
FEAD-producten

Nieuw zijn de FEAD-producten van het ESF+fonds. Dit Europese fonds biedt beperkt gratis producten aan, afhankelijk van de gezinsgrootte en voor zover de voorraad strekt. Met deze producten is ’t Kabaske vanaf vandaag ook gestart, om zo mensen nog meer te kunnen helpen. In november bestaat ’t Kabaske vijftien jaar, vijftien jaren waarin ze hun diensten hebben kunnen aanbieden, aan mensen die het echt nodig hebben.

MW/NN

NN

Facebook37
Twitter
Follow Me
Tweet