Laatste nieuws:
Snelheid minderen op 'Blokjesweg'

Snelheid minderen op ‘Blokjesweg’

Op de gewestweg Kalmthoutsesteenweg in Kapellen zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) toegankelijke bushaltes aanleggen ter hoogte van het Mastenbos (parking loopgravenpad). Op verzoek van de gemeente Kapellen wordt ook een oversteekplaats voor voetgangers in het ontwerp opgenomen.

Snelheid verlagen

In afwachting van de nieuwe inrichting gaat AWV akkoord om de maximum snelheid in deze bocht van de Kalmhoutsesteenweg te verlagen van 70 km/uur naar 50 km/uur. Wandelaars en joggers kunnen aldus veiliger de gewestweg oversteken.

MLH

Foto: © Pixabay

Facebook62
Twitter
Follow Me
Tweet