Laatste nieuws:
Slimme verkeerslichten voor de Lage Kaart

Slimme verkeerslichten voor de Lage Kaart

Deze week start Brasschaat met de installatie van splinternieuwe, slimme verkeerslichten aan het kruispunt Baillet Latourlei, Lage Kaart en Henrilei. De gemeente neemt afscheid van de tijdelijke verkeerslichten en maakt werk van een vlottere en veiligere verkeerssituatie.

Enkele maanden geleden werden de defecte verkeerslichten op het kruispunt vervangen door tijdelijke. Het herstellen van de oude verkeerslichten bleek na onderzoek niet mogelijk. Daarom heeft het gemeentebestuur de procedure voor het plaatsen van nieuwe, moderne verkeerslichten opgestart. Aan de vervanging hangt een kostenplaatje van € 116.000,-. De tijdelijke verkeerslichten blijven tijdens de werken actief om de hinder te beperken.

Slimme lichten

Wanneer de nieuwe, slimme lichten klaar zijn, kunnen de actieve weggebruikers met een drukknop aangeven wanneer ze de straat willen oversteken. Dit zorgt voor een vlottere verkeerssituatie. In eerste instantie worden de lichten afgesteld op de laatste verkeersgegevens. De afstelling wordt nadien geoptimaliseerd op basis van nieuwe tellingen de komende maanden. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om ook een bijkomend zebrapad aan de oostkant van het kruispunt aan te leggen.

Zeer tevreden

“Ik ben zeer tevreden dat we met het bestuur via een raamcontract van AWV investeren in nieuwe, duidelijke verkeerslichten aan de Lage Kaart”, zegt Goele Fonteyn (N-VA), schepen van mobiliteit. “Alle kleine, tijdelijke herstellingen zijn nu van de baan. Niet alleen deze lichten worden volledig vernieuwd: in 2025 volgen de verkeerslichten op de kruispunten Donksesteenweg en Baillet-Latourlei en op het kruispunt van de du Boislei met de Augustijnslei. We maken Brasschaat klaar voor de toekomst.”

Planning

Om de hinder te beperken zullen de werken in twee fases opgesplitst worden:
– Fase 1: Van 24 juni tot 28 juni zal de Henrilei vanaf de Lage Kaart afgesloten zijn voor voertuigen ter hoogte van het kruispunt. Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang mogelijk.
– Fase 2: Van 1 juli tot 5 juli zal de Baillet-Latourlei vanaf de Lage Kaart afgesloten zijn ter hoogte van het kruispunt. Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang mogelijk.
– Van 24 juni tot 5 juli blijft de doorgang op de Lage Kaart mogelijk via beurtelings verkeer.

De data van de werken zijn steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meer info kan je nalezen op www.brasschaat.be/kruispuntBLH

MLH

Foto: © Freepik

Facebook19
Twitter
Follow Me
Tweet