Laatste nieuws:
Zone 30 in Hoogboomse woonwijken

Zone 30 in Hoogboomse woonwijken

Het nieuwe Kapelse mobiliteitsplan streeft naar een hoofdwegennet, waarop het doorgaand autoverkeer zijn weg vindt. Daarnaast opteert de gemeente voor leefbare woonwijken met een maximumsnelheid van 30 km per uur. In deze woonwijken wordt prioriteit gegeven aan fietsers en voetgangers en ook aan plaatselijk autoverkeer is er mogelijk.

Bijkomende snelheidsremmende maatregelen

In de wijk Hoogboom wordt van de woonwijk ten zuiden van de Hoogboomsteenweg, ingesloten tussen de Jagersdreef en de Leeuw Van Vlaanderenlaan, een ‘zone 30’ gemaakt. Waar nodig zullen bijkomende snelheidsremmende maatregelen worden voorzien. Ook de Bauwin-wijk (Kazerneweg, Bauwinlaan en Genielaan) zitten vervat in de zone. Vandaar dat de ‘dynamische zone 30’ in de schoolomgeving van de lagere basisschool De Platanen komt te vervallen. Het verkeersreglement van de Bauwinlaan werd in deze zin aangepast.

MLH

Foto: © Pixabay

Facebook58
Twitter
Follow Me
Tweet