Laatste nieuws:
Veiliger verkeer in wijk Rijsvennen

Veiliger verkeer in wijk Rijsvennen

De wijk Rijsvennen wordt omgevormd tot een zone 30. Dat heeft de gemeenteraad gisterenavond beslist tijdens de laatste zitting voor de zomervakantie. De maatregel past in het project Verkeersveilige Gemeente, waarbij het lokaal bestuur ondersteuning krijgt vanuit het provinciebestuur.

Betere verkeersleefbaarheid

“Het lokaal bestuur wil de verkeersveiligheid in de sociale woonwijk Rijsvennen verbeteren,” vertelt schepen voor mobiliteit Kris Van Looveren (cd&v). “We willen de inrichting van de wijk aanpakken om er een aangenamere omgeving van te maken met een betere verkeersleefbaarheid.”

Oplossingen op maat

“Daarbij zoeken we samen met de buurtbewoners naar oplossingen op maat om de problematiek in de wijk aan te pakken. Daar hebben we de omwonenden actief bij betrokken. We hebben hen meermaals geconsulteerd door middel van een bevraging, gerichte huisbezoeken, een aantal meedenkerssessies en recent, in mei, een informatievergadering. Zo willen we een breed gedragen voorstel uitwerken”, aldus Van Looveren. “Eén van de voorstellen was om de wijk om te vormen naar zone 30. Omdat dit een woonwijk is, waar bijna uitsluitend bestemmingsverkeer komt en geen doorgaand verkeer, leek dat ons een goed plan. Na overleg met de politie, is er een reglement uitgewerkt dat een zone 30 maakt van de hele wijk, vanaf de Kalmthoutse Steenweg tot de Slijkstraat.”

Zone 30 in de hele wijk

Zodra de borden zijn geplaatst, geldt de nieuwe snelheidsbeperking in de volledige straat Akkerhof, Het Looike, Jan Breydelstraat, Jan Borluutstraat, Pieter de Conninckstraat; Postiljon, Rijsvennenstraat, Sportlaan, Trefpunt en Vlaanderenstraat. Hagelkruisakker wordt zone 30 tussen huisnummers 1 en 63.

Vastleggen parkeerplaatsen

“Daarnaast werken we ook aan een nieuwe inrichting van de parkeerplaatsen. Doordat er auto’s her en der geparkeerd staan in de wijk, kunnen de veiligheidsdiensten hier soms niet goed passeren. Door de parkeerplaatsen vast te leggen en op sommige plaatsen te groeperen in zogenaamde parkeerpockets, kunnen we deze onveilige situatie oplossen. Ook hier krijgen we professionele ondersteuning van het provinciebestuur. We wisselen daarbij ook ervaringen uit met de andere gemeenten. Zo kunnen de besturen van elkaar leren en meer deskundigheid opbouwen”, zo besluit de schepen.

Binnenkort komt er een pagina op de gemeentelijke website, waarop alle beslissingen worden toegelicht.

Bron: Lokaal bestuur Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet