Laatste nieuws:
Reizen en het nieuwe coronavirus

Reizen en het nieuwe coronavirus

Sinds december 2019 is er in de Chinese stad Wuhan sprake van de opkomst van het “2019-nCoV-virus”, een op dat ogenblik nog onbekende variant van het coronavirus.

Zeer besmettelijk

Het coronavirus werd in 2002 en 2014 reeds bekend door de uitbraak en verspreiding van twee andere varianten, namelijk SARS (severe acute respiratory syndrome) en MERS (Middle East respiratory syndrome). Bij (gezonde) volwassenen veroorzaakt het virus over het algemeen de symptomen van een (zware) verkoudheid of van een griep. In ernstige toestanden kan het echter leiden tot zware ademhalingsproblemen en de aantasting van de longen. Hoewel er sinds de uitbraak van het 2019-nCoV-virus reeds meerdere doden te betreuren zijn (en het dodenaantal bij publicatie van dit artikel verder blijft oplopen), heeft de ziekte meestal geen dodelijke afloop. Het virus is echter zeer besmettelijk via de luchtwegen. De grootste risicogroepen zijn zeer jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Bij een longinfectie kunnen andere organen aangetast worden (wegens zuurstoftekort) en kan de ziekte zeer ernstige gevolgen hebben.

Volg de evolutie van de ziekte op de voet

Op de publicatiedatum van dit artikel, zijn reeds meerdere Chinese steden (waaronder Wuhang) van de buitenwereld afgesloten en dit om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden of te beperken. Er worden zeer strenge regels opgelegd om zich in het land te verplaatsen of het land te verlaten. Aan toeristen en expats die zich in het land bevinden, wordt aangeraden om zo weinig mogelijk contact te hebben met potentieel geïnfecteerde personen, drukke plaatsen en vervoermiddelen te vermijden en zich te melden bij het Belgisch consulaat. Reizigers die een reis hebben geboekt naar China, wordt aanbevolen om nauwgezet de reisadviezen te volgen van de FOD Buitenlandse Zaken. Niet essentiële reizen naar China worden afgeraden, zeker in de getroffen gebieden en dit zolang het risico op infectie blijft bestaan.

Welke voorzorgsmaatregelen?

Dezelfde voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen als tegen griep: een goede hygiëne, de handen nauwkeurig wassen en contact vermijden met zieke mensen. In regio’s waar de epidemie is uitgebroken, wordt ook aangeraden (of verplicht) om een mondmasker te dragen, aangezien de ziekte zich vooral verspreid via de lucht.

Voorziet u een verplaatsing naar China of naar een getroffen gebied?

Volg de pers en raadpleeg de informatiewebsite van het Tropisch Instituut van Antwerpen: https://www.wanda.be/nl/landen/china/
de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/china
Registreer uw buitenlandse verplaatsing op de website Travellersonline https://travellersonline.diplomatie.be/

Neem contact op met uw Touroperator die de situatie ook nauwgezet zal opvolgen. Vermijd indien mogelijk een reis naar bestemmingen die risico’s inhouden en stel uw vertrek uit.

Het coronavirus en uw reisverzekering

Uw reisbijstandsverlener zal u bij een medisch probleem ter plaatse helpen, maar zal hierbij steeds de regels moeten naleven die door de plaatselijke overheden opgelegd zijn (bijvoorbeeld toegang tot de steden of tot de hospitalen) en rekening moeten houden met de sanitaire regels die door de bevoegde instanties worden uitgevaardigd.

In sommige omstandigheden zal uw reisbijstand nauw samenwerken met de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging ter plaatse.

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pxhere

Facebook28
Twitter
Follow Me
Tweet