Laatste nieuws:
Oudheidkundige Kring van Kalmthout stelt tentoon met 'Kalmthout in oude documenten'

Oudheidkundige Kring van Kalmthout stelt ‘Kalmthout in oude documenten’ tentoon

Op 22 april 1948 werd de “Oudheidkundige Kring van Kalmthout”, onder impuls van Desiré Boen en meester Jos Vorsselmans officieel opgericht, met als doel ‘… de culturele ontwikkeling van ons volk hoger op te voeren en de belangstelling voor al wat de geschiedenis onze gemeente betreft aan te wakkeren.’

76ste jaargang

Na 75 jaar is de kring dit doel nog steeds trouw. Het in 1948 gelanceerde tijdschrift ‘Calmpthoutania’ is in 2024 aan zijn 76ste jaargang toe en telt ongeveer 360 abonnees. Dit bewijst dat de belangstelling voor de geschiedenis van de gemeente Kalmthout in al haar facetten nog altijd niet verdwenen is.

Jaar van de veranderingen

In haar jubileumjaar 2023 trad de vereniging reeds een keer naar buiten met een lezing over oude postkaarten. Daarnaast was 2023 vooral het jaar van de veranderingen. Door de bouwwerken aan het gemeentehuis van Kalmthout, was de kring genoodzaakt om haar archief te verhuizen naar het bijenteeltmuseum en ook de website was dringend aan een update toe.

Tentoonstelling

Nu dit allemaal achter de rug is – de leeszaal is terug open voor het publiek en de nieuwe website online is – wil de oudheidkundige kring zijn jubileumjaar afsluiten met een tentoonstelling over
‘Kalmthout in oude documenten’.

Unieke gelegenheid

Het belooft een boeiende tentoonstelling te worden. Een aantal documenten en voorwerpen waren reeds in het bezit van de vereniging en zijn alvast het bekijken waard. De echte topstukken komen echter uit het archief van de abdij van Tongerlo. Enkele leden trokken naar de abdij om foto’s te maken van oorkonden en charters die in geen jaren het daglicht hebben gezien. Een bezoek aan de tentoonstelling is dus een unieke gelegenheid om die in al hun glorie te bewonderen.

Grensgeschillen

Daarnaast is een kopie van het ‘Schilderij van de Begiftiging aan de abdij van Tongerlo’ te bekijken. Voor kenners van de geschiedenis van Kalmthout klinkt dit alvast niet vreemd in de oren. De bezoeker krijgt ook een kijk op criminele rollen, Middeleeuwse terechtstellingen en documenten over grensgeschillen. Tal van plannen en kaarten die Kalmthout vermelden, cijnsboeken, schepen- en parochieregisters, gildenboeken, het Gulden Boek van Kalmthout…. maken het plaatje compleet. De tentoonstelling wordt aangevuld met voorwerpen en artefacten die in Kalmthout gevonden werden of symbool staan voor het rijke verleden van Kalmthout.

Toekomstige lezers

De Oudheidkundige kring heeft ook oog voor de toekomstige lezers van haar publicaties. De allerkleinste bezoekers kunnen kleuren in de kinderhoek en voor de oudere kinderen werd een speurtocht uitgewerkt zodat ook zij van de tentoonstelling kunnen genieten.

Iedereen welkom

Iedereen is op zaterdag 25 mei en zondag 26 mei tussen 10.00 uur en 17.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de tentoonstelling. Die gaat door in de lokalen van domein Diesterweg, gelegen Acacialaan 25 te Kalmthout, met inkom langs Hollekelderstraat. De inkom is gratis.

Bron en foto: Oudheidkundige Kring van Kalmthout vzw

Facebook28
Twitter
Follow Me
Tweet