Jeannine Douws - Column

Obelix en Asterix, de dappersten der Galliërs

Dat de strandgevechten in Blankenberge én Knokke-Heist veel Belgische gezinnen hebben geëmotioneerd én gedegouteerd behoeft geen twijfel. In deze moeilijke corona periode, met daarenboven nog een hittegolf op de koop toe, zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat wij als Belgen, met of zonder kinderen, zouden moeten kunnen genieten van een strandvakantie op onze eigen stranden. De post op FB van Bart Claes als Voorzitter bij Vlaams Belang Jongeren zeggende “Vreemdelingen verpesten ons strand in Blankenberge” zou ik gerust durven uitbreiden. Om te beginnen en vooral het strand van Knokke-Heist, de ongeregeldheden in Oostende en daarnaast alle openlucht recreatiegebieden, de openbare zwembaden en recreatieparken zoals Het Zilvermeer in Mol, De Ster in Sint-Niklaas en het recreatiedomein van Sport Vlaanderen in Hofstade, waar reeds in 2019 Brusselse jonge amokmakers een volledige bus hebben afgebroken. Net zoals zaterdagnamiddag in het domein Hazewinkel in Willebroek, waar ook een 40 tal jongeren zich tegen de politie heeft gekeerd, en, last but not least, in alle grootsteden van België, bewijze de berichtgevingen in alle Belgische media.
Dat momenteel door toedoen van al die krachtpatsers van kansenparels, veel gezinnen met kinderen de toegang ontzegd zijn in Blankenberge en Knokke-Heist. met mogelijk uitbreiding naar andere kustgemeenten.
Het is voor velen onbegrijpelijk en niet te vatten, dat een gezellig dagje aan het strand met kleine kinderen moet uitmonden in een no-more-go zone voor de Belgische bevolking. Dat heel die tragedie, van plunderingen, vernielingen en vechtpartijen, die met een regelmaat van een klok in het ganse land opduiken, waardoor ons België België niet meer is, te danken is aan het miserabel palmares van Maggie De Block als Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie. In alle hoeken en kanten van het land en zelfs in plattelandsdorpen worden asielzoekers en vluchtelingen, jonge mannen van amper 25 jaar, gedumpt in vlug op te richten krotten. Met als resultaat dat die kerels na ettelijke tijd op hun beurt met de Noorderzon verdwijnen naar God weet waar, behalve waarschijnlijk naar het mooie Merchtem, waar ze zelf woont.
Het is bijzonder betreurenswaardig te noemen dat het schorem dat hier de boel op stelten zet volledig de vrije hand krijgt van De Crem als Minister van Binnenlandse zaken en Veiligheid. De Crem die met opgestoken vingertje verklaart dat er paal en perk moet gesteld worden aan zulke zwaarwichtige feiten, maar verder geen enkele actie onderneemt. Politiediensten worden gemolesteerd, gehinderd, bedreigd en mishandeld, winkeliers worden beroofd en hun winkels vernield, de Belgische stranden zijn arena’s geworden en de bevolking voelt zich niet meer veilig en dit alles zonder enige tegenactie van de regeringsleiders die de taferelen vanuit de veilige verte aanschouwen. Waarom hebben wij een leger?? Waarom wordt dat niet ingezet tegen het schorem dat denkt dat alle Belgische straten en steden hen toebehoort?
Is het misschien de bedoeling dat wij Belgen zelf het heft in handen nemen zoals vroeger, de Menapiërs, de Nerviërs en de Eburonen, DE Vlamingen van die tijd, die volgens Wikipedia de dappersten van alle Galliërs worden genoemd, en zelf heel die misselijk makende troep manu militari het land uitzetten. Is het misschien daarop dat de hoog edele politici zitten te wachten? Ik vrees, dat als zulke situaties blijven duren en er geen ernstige maatregelen worden getroffen, het eens zover zal moeten komen, maar dan zonder de toverdrank van Obelix en Asterix.

Jeannine

Facebook99
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!