Laatste nieuws:
Medische kosten in de Verenigde Staten

Medische kosten in de Verenigde Staten

Elk jaar gaan duizenden Belgische toeristen op reis naar de Verenigde Staten (USA). Wat ze soms niet beseffen, is dat een medische raadpleging bij een dokter of een ziekenhuisopname er heel duur kan zijn!

Going West

Of het nu een citytrip is naar New York, Los Angeles, San Francisco of Washington DC, de ontdekking van de canyons of de grote parken van Colorado of Californië, een bezoek aan de Everglades of de pretparken van Florida: de Verenigde Staten bieden een onbeperkt aantal grandioze landschappen, steden en ervaringen die men wil beleven en delen.

Toch kan elke reiziger er te maken hebben met een ongeval, een infectie of een medisch probleem, hoe miniem ook. In dit geval is een medische consultatie noodzakelijk en soms zelfs een hospitalisatie. Op dat ogenblik belandt de buitenlandse toerist in een bijzondere situatie en in een systeem van medisch kostenbeheer dat volledig anders is, vergeleken met wat in België of in de landen van de Europese Unie van toepassing is en waar er bilaterale akkoorden bestaan.

De medische kosten bij Uncle Sam

-In de USA zijn de medische kosten bijzonder hoog: een kleine raadpleging bij een huisarts kost in principe zowat $80,-, maar voor een klassieke consultatie worden vaak enkele honderden dollars aangerekend. Zo kan een doktersbezoek gevolgd door een bloedafname gemakkelijk $800,- kosten, een medisch onderzoek naar aanleiding van een insectenbeet meer dan $1.000,-. De kosten voor een ziekenhuisopname kan schommelen tussen enkele duizenden tot honderdduizenden dollars! Dit verklaart ook waarom geneesheren en hospitalen er gewoonlijk een solvabiliteitsbewijs vragen (kredietkaart, ten lastename door een verzekering, …) voordat ze een patiënt willen verzorgen.
-Het ziekenfonds zal u geen bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de bijzonder hoge medische kosten die door de Amerikaanse zorgverstrekkers of hospitalen worden gefactureerd.
-De verzekeringen die deel uitmaken van kredietkaarten bieden niet altijd een voldoende financiële waarborg om tegemoet te komen aan de zeer hoge medische kosten in de USA. Soms zijn de bijstandsprestaties beperkt of dekken ze niet alle familieleden die meereizen met de titularis van de kaart. Daarenboven zijn ze gewoonlijk enkel van kracht indien de reis met de kaart werd betaald.
-Best is dus zijn voorzorgen te nemen door een volledige reisverzekering te onderschrijven die u en uw gezin de meest optimale bescherming biedt en die een voldoende financiële tussenkomst voorziet bij medische kosten in het buitenland.
Dergelijke reisbijstandsformule voorziet trouwens niet alleen een tussenkomst in de geneeskundige kosten, maar helpt u en de begunstigden ook in geval van repatriëring, vervroegde terugkeer, nood aan administratieve hulp en nog veel meer.

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook32
Twitter
Follow Me
Tweet