Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

Het oneindig getouwtrek in België

De regeringsformaties in ons land zijn begonnen op 27 mei 2019, 13 maanden geleden en de 14e maand is op 1 augustus 2020 gestart. Er moeten zes regeringen gevormd worden, de federale regering, de Vlaamse regering, de Waalse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschapsregering.

In de hele voorgaande periode werden door de Koning pre-formateurs aangesteld. Geert Bourgeois en Rudy Demotte, dan Paul Magnette als informateur, dan Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez als informateurs, dan De Koninklijke opdrachthouder Koen Geens, dan de Koninklijke opdrachthouders Sabine Laruelle en Patrick Dewael, dan formateur Sophie Wilmès, dan Paul Magnette en Conner Rousseau als initiatiefnemers net zoals nogmaals Georges-Louis Bouchezm, samen met Egbert Lachaert en tot slot Bart De Wever en Paul Magnette als pre-formateurs.
De benamingen pre-formateurs, informateurs, Koninklijke opdrachthouder en formateur klinken indrukwekkend, maar hebben tot heden toe nog geen halve millimeter resultaat geboekt. Minder indrukwekkend zijn de initiatiefnemer, (mateke) Conner Rousseau, als aandachttrekker en ostentatief met sneakers en Mister tattoo Georges-Louis Bouchez. Ddie zich alle twee gedragen als de beroemdheden Jack Sparrow en Davy Jones uit de film Pirates of the Caribbean, maar dan zonder water en die nog minder resultaat hebben geboekt. Dan nog niet te spreken over de lachwekkende benamingen van de te vormen coalities. Vivaldi, Zweedse en Arizona coalitie, benamingen die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn uit verschillende Alfred Hitchcock psycho films “the master of suspense”. Kwestie van één en ander toch een beetje spannend te houden.
Al dat getouwtrek en gebekvecht om postjes, geld, macht en grootsheid laat duidelijk blijken dat er weinig of geen interesse, noch enige feeling bestaat in en met de onvrede bij de bevolking. Zowel over de corona-aanpak als over de economische gevolgen hiervan. Met een begrotingstekort van meer dan 70 miljard euro, sociaal economische uitdagingen, een Europese Unie die davert op zijn grondvesten met als eerste de Brexit én met daarenboven de door de bevolking te betalen corona factuur, ingevolge verhoging van prijzen, taksen en/of besparingen is het erg genoeg. Enkel en alleen het eigenbelang, de postjes, het geld, de macht én de grootheid van de politieke partijen telt.
Het gezegde dan een federale regering geen meerderheid behoeft in het grootste landsgedeelte is één zaak, maar dat verkocht krijgen aan de Vlamingen zal een andere kwestie zijn.
Het is duidelijk dat de politieke partijen verschrikkelijk bang zijn voor nieuwe verkiezingen en daarom zelfs niet het democratisch fatsoen kunnen opbrengen nieuwe verkiezingen te organiseren. Mijn politieke overtuiging daargelaten wegens onbelangrijk, vraag ik mij echter wel af waarom het cordon sanitaire van Vlaams Belang en PVDA niet wordt doorbroken en dat is zeker niet DE grootste klus die in België moet geklaard worden. Er zijn momenteel andere en belangrijker katten te geselen. Laat deze partijen door daden eindelijk bewijzen wat ze waard zijn en niet enkel door woorden. Zeker vanwege het feit dat zoveel mensen voor die partijen hebben gestemd, moet het kunnen dat daarmee gesproken wordt. Dat heet DEMOCRATIE!

Jeannine

Facebook50
Twitter
Follow Me
Tweet