Laatste nieuws:
Het GO! opent op 1 september 2020 freinetschool op groene GO! campus centrum Essen

Het GO! opent op 1 september 2020 freinetschool op groene GO! campus centrum Essen

Vanaf 1 september 2020 slaan GO! freinetschool Cocon en GO! basisschool Erasmus de handen in elkaar en worden zij samen een nieuwe GO! freinetschool. De school zal opgericht worden op de groene GO! campus in het centrum van Essen, daar waar nu de GO! basisschool Erasmus gehuisvest is.

Freinetonderwijs zit in de lift

“De huidige locatie van GO! freinetschool Cocon, biedt plaats aan bijna 100 leerlingen. Het aantal geïnteresseerden voor freinetonderwijs is zo groot dat deze kleine wijkschool de vraag niet kan volgen. De fysieke ruimte per leerling komt in het gedrang. In het centrum van Essen hebben we een ruime, groene GO! campus, waar voldoende plaats is voor zowel de huidige als de toekomstige leerlingen. De keuze drong zich op in functie van de onderwijskwaliteit,” stelt Danielle Van Ast, algemeen directeur van
GO! scholengroep Antwerpen.

Het GO! opent op 1 september 2020 freinetschool op groene GO! campus centrum Essen2

21ste eeuwse competenties en vaardigheden

Een freinetschool volgt dezelfde leerplannen en bereikt dezelfde doelen als een andere school, enkel de manier waarop de leerlingen deze doelen bereiken is anders. Zij leren al doende, experimenteren, verwerven inzichten en ontdekken nieuwe mogelijkheden. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen in een freinetschool is erg hoog. “Onderwijs dat vertrekt vanuit de principes van Freinet, bereidt beter voor op het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en de latere professionele loopbaan”, vertelt directeur Geert Peeters. “Onze kinderen leren van jongs af aan projectmatig te werken, verantwoordelijkheden op zich te nemen en probleemoplossend te denken. Via structuur en zelfdiscipline leren de leerlingen autonoom te leren en te werken. En dat zijn basiscompetenties die toelaten levenslang te leren en zich aan te passen.”

Investeren in het domein en de buurt

GO! scholengroep Antwerpen engageert zich om te investeren in de GO! campus in het centrum van Essen. De scholengroep en de scholen maken nu al plannen voor de renovatie van de gebouwen. Zowel de leerlingen, de ouders als de medewerkers zullen kunnen participeren aan de concrete invulling van de leeromgeving die het pedagogisch project ondersteunt. Vanuit het principe ‘brede school’, waarbij scholen samenwerken met externe partners en een toegevoegde waarde zijn voor hun omgeving, zal de infrastructuur ook inspelen op de gemeentelijke behoeftes. Het openstellen van het domein voor de bibliotheek, bijvoorbeeld.

Volgens Francine Nooyens, directeur coördinator van het basisonderwijs in GO! scholengroep Antwerpen, zal er in de komende maanden hard gewerkt worden om op 1 september 2020 met het nieuwe pedagogische project van start te kunnen gaan. “Ook de ouders zullen hier nauw bij betrokken worden. Ouderbetrokkenheid is namelijk één van de principes van freinetonderwijs,” aldus Francine Nooyens.

Facebook59
Twitter
Follow Me
Tweet