Laatste nieuws:

Geluidsoverlast: wat mag (niet)?

Zoals elke gemeente krijgt het gemeentebestuur wel eens klachten over geluidsoverlast. In de meeste gevallen gaat het om geluid afkomstig van dieren of luide muziek. De gevoeligheid voor bepaalde geluiden verschilt dan weer van mens tot mens. Wat voor de één hinderlijk is, valt voor een ander nauwelijks op.

Hoe voorkomen?

Soms zijn we zelf (onbewust) de veroorzaker van geluidshinder. Met enkele eenvoudige tips kan je heel wat wrevel in je buurt voorkomen.

  • Je mag op zondag je tuin onderhouden (maaien e.d.), maar doe dit niet ‘s ochtends vroeg of als je buren een tuinfeest hebben.
  • Breng de buren op de hoogte als je een feest organiseert. Of nog beter: nodig ze ook uit.
  • Begin niet aan een lawaaierig karwei als kinderen en studenten examens hebben.
  • Doe ramen en deuren dicht als je naar luide muziek wil luisteren.
  • Het lawaai van een kraaiende haan kan je onder controle houden door een goed geïsoleerd of verduisterd nachthok. Voor eitjes heb je trouwens geen haan nodig.
Praten helpt

De beste manier om tot een oplossing te komen voor geluidshinderproblemen is nog altijd een goed gesprek. Laat je ergernis eerst wegebben totdat je een kalm gesprek kan beginnen. Onthou dat de meeste hinder niet het gevolg is van kwade wil maar van onachtzaamheid. De meeste mensen beseffen niet dat ze hinder veroorzaken.

Vind je geen uitweg, dan kan bemiddeling helpen. Contacteer bij vragen of twijfel de milieudienst of je wijkagent.

Gras maaien op zondag?

Een vraag die we wel eens krijgen is of er gemaaid mag worden op zondag. Ja, dat mag. Maar let er op dat je dit niet ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat doet.

Meer info?
03 670 01 42 • milieu@essen.be

Facebook25
Twitter
Follow Me
Tweet