HDB_0039 Donkweg Essen

Nieuwe belijning Donkweg zorgt voor veiliger verkeerssituatie

De afgelopen weken zijn de kleuren van de fietspaden en wegmarkeringen opnieuw geverfd, zodat ze weer goed te zien zijn in de komende donkere maanden. Binnen diezelfde aanpak werd er ook een zeer handige belijning in de bocht van de Donkweg aangebracht. We weten allemaal hoe onoverzichtelijk die is en kennelijk hebben heel wat bestuurders moeite om daar rechts aan te houden. Zodat tegenliggers nogal eens de berm in moeten duiken, omdat er ineens verkeer op hun weghelft komt aanstuiven. Deze markering, hoe eenvoudig de ingreep ook is, zorgt meteen voor een veiliger verkeerssituatie!

LW

Facebook49
Twitter
Follow Me
Tweet