Laatste nieuws:
Filmmakers Antoine en Max tonen film De Missionaris - Broeder Willy - (c) Noordernieuws.be 2023 - HDB_0167q80
Vlnr Antoine Van Aerde, Kristof Van Deyck, Broeder Willy

Filmmakers Antoine en Max tonen ‘De Missionaris’

De geweldige missiewerken van Broeder Willy zijn bij heel veel mensen bekend. Zijn inzet en gedrevenheid, waarmee hij miljoenen kilo’s hulpgoederen over de hele wereld stuurde om mensen te helpen. Deze inzet en gedrevenheid moest nog meer bekendheid krijgen, vond Kristof Van Deyck, en besloot hier werk van te maken.

Unieke werking

“We werken nu zo’n twee jaar met Broeder Willy samen”, vertelt Kristof.” Om te beginnen vanwege de Oekraïnecrisis , maar door elkaar te helpen zijn de werken met elkaar versmolten geraakt. Ik vind de werking van Broeder Willy uniek en vond dat deze werken geborgd moesten worden. Iedereen zou moeten weten wat hij met zijn vrijwilligers bereikt. Dat zou voor de jeugd bijvoorbeeld via de lessen godsdienst kunnen. Ze halen zelf de spullen, sorteren die en versturen ze over de hele wereld. Ik wilde dat blijvend ondersteunen, ook financieel, want dat is erg belangrijk.”

Filmmakers Antoine en Max tonen ‘De Missionaris’

Levensloop en -doel als missionaris

“Het idee is toen bij me opgekomen om een film te maken over zijn missiewerken Redemptoristen. Een film die alle inzichten geeft over zijn levensloop en -doel als missionaris en ben op zoek gegaan naar mensen die dat kunnen. Met de juiste mensen ben ik aan tafel gaan zitten, namelijk filmmakers Antoine Van Aerde en Max Knaapen. Ik heb hen door het Oekraïnegebeuren leren kennen, want daardoor is een enorm netwerk ontstaan. Daarna heb ik Broeder Willy alles uitgelegd en heb toestemming gevraagd én gekregen.”

Het draait om de vrijwilligers

“Ik heb geen moment getwijfeld”, zegt Broeder Willy. “Het was al vaak gezegd dat mijn werken uiteindelijk verder moeten worden gezet. Met die film wil ik veel mensen bereiken en vooral vrijwilligers. Want daar draait heel de organisatie rond.”

Mooie en sprekende, korte documentaire

“We zijn in juli met de voorbereidingen begonnen en hoe we het gingen doen”, vult Kristof aan. “Uiteindelijk hebben we een mooie en sprekende, korte documentaire opgenomen, die we woensdagavond aan de vrijwilligers hebben getoond. Op termijn wordt deze docu ook aan het grote publiek getoond en zal er hier in Essen iets worden georganiseerd.”

NN

Facebook65
Twitter
Follow Me
Tweet