Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

Een oortje in de boter…

Vandaag stelt onze tweede columniste, Jeannine Douws, zich voor en start met een scherpe column over de verkiezingsstrijd waarin niets wordt geschuwd.

Iedereen zal wel opgemerkt hebben dat de verkiezingsstrijd tussen de politieke partijen in alle hevigheid woedt. Niet enkel aan de vele debatten, de talrijke propaganda, slogans en de gezichten van elke partij die regelmatig Facebook verschijnen, allerhande verkiezingspubliciteit op te merken in het straatbeeld, maar vooral aan de tonnen papier, folders en flyers die de laatste weken in onze brievenbussen zijn beland.

De verkiezingsstrijd wordt door de meeste partijen vreedzaam gestreden. Maar enkelingen deinzen er niet voor terug hun, voordien amper opgemerkte, onregelmatigheden te laten verschijnen in GVA en op verschillende sociale media. Dit teneinde een zo groot mogelijk publiek te bereiken, met de ultieme hoop op een zitje door het opwekken van enig ‘onterecht’ medelijden. Het is ongetwijfeld zeker dat er binnen elke politieke partij al eens onderlinge strubbelingen moeten of kunnen zijn. Mensen zijn uiteindelijk maar mensen, zodat gezegd kan worden dat er al wel eens ‘een haartje in de boter zit’, kan momenteel dat spreekwoord gewijzigd worden in ‘er zit een oortje in de boter’. Zoals de reportage, verschenen in GVA, en de verspreiding van de desbetreffende foto op verschillende sociale media, met de duidelijk in beeld gebrachte ‘voordien amper opgemerkte’ onregelmatigheden. Dat het bij de huidige politieke strijd blijkbaar heel normaal is dat er door links, midden en rechts kwistig met, op zijn minst, modder wordt gegooid, blijkt deze door betrokkene zelf onder de media-aandacht gebrachte, publicatie ‘misschien’ van aard uit te deinen tot een jacht op de, tot heden toe, onbekende onverlaat. Als die er überhaupt al is en/of gevonden wordt.

Niettegenstaande er in de wereld, en zelfs in onze eigen gemeente, criminele en minder criminele feiten plaatsvinden, waarvoor de politionele diensten hun mankracht bijzonder hard nodig hebben teneinde onze veiligheid te waarborgen en onze eigendommen veilig te stellen, om het simpel te zeggen, waar ze hun handen meer dan vol hebben, wordt de publicatie van deze ‘onregelmatigheden’ bijzonder ernstig genomen. Zodat politioneel onderzoek is vereist, dat ‘gedeeltelijk’ ten koste gaat van het welzijn van onze gemeenschap…

Jeannine

Facebook44
Twitter
Follow Me
Tweet