Laatste nieuws:
DURF Kalmthout, een puur lokaal politiek project

DURF Kalmthout, een puur lokaal politiek project

Open Vld Kalmthout heeft genoeg van het Vlaamse en federale gebakkelei en trekt volgend jaar met een lokale lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen, met als naam DURF Kalmthout. Op die manier willen ze in de verf zetten dat ze een echte Kalmthoutse partij zijn, die zich afzet tegen het status quo en hervormingen durft doorzetten. De lijst staat open voor alle durvers die zich willen engageren voor een beter Kalmthout.

Onophoudelijke politieke schandalen

“Het is met stijgend ongeloof dat we de schier onophoudelijke politieke schandalen de laatste tijd aanhoren,” aldus gemeenteraadslid Johan Cassimon. “Daar komt nog eens bij dat er zowel federaal als Vlaams blijkbaar te weinig politieke durf is, om belangrijke hervormingen erdoor te jagen. Wij zijn allemaal jonge vrijdenkende Kalmthoutenaren, die echt iets willen veranderen in onze gemeente. En als lokale partij worden we niet graag geassocieerd met het status quo van de Vlaamse of federale overheid. Vanuit de oppositie zetten we ons net zeer actief in voor verandering, getuige daarvan onze vele voorstellen. Daarom trekken we volgend jaar met een lokale lijst naar de Kalmthoutse kiezers.”

DURF Kalmthout

“Ook in Kalmthout staat het CD&V-bestuur voor het status quo,” vervolgt Inneke Bosmans. “Daarom kozen we voor de naam: DURF Kalmthout. Durf aan heilige huisjes te raken. Durf de economische en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Durf mensen aan het werk te zetten, bijvoorbeeld via de verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen. Durf de hoge lokale belastingen te verlagen. Durf te investeren in verkeersveiligheid, bijvoorbeeld via fietstunnels. Durf de Kalmthoutenaar meer inspraak te geven via digitale toepassingen.”

Durvers gezocht

“We zijn nog volop op zoek naar durvers, die zich willen inzetten voor een beter Kalmthout,” aldus Sandy Bellengé. “Dat kan je het best doen bij een echte lokale partij, die zich enkel focust op wat het beste is voor onze gemeente. Je kan ons altijd aanspreken via onze nieuwe website durfkalmthout.be of onze sociale media. Deze zondag zijn we ook te vinden op Dorpsdag Heide met een mystery box. Als je raadt wat er in zit, kan je dat voorwerp winnen.”

JC

Facebook4
Twitter
Follow Me
Tweet