Laatste nieuws:
Zwembad dicht, activiteiten afgelast

Dienstencentra tijdelijk dicht

De extra maatregelen om de verspreiding van het oronavirus in België in te dijken, hebben ook meerdere gevolgen in Kapellen. De federale, Vlaamse en provinciale overheden nemen extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in België in te dijken. Dat heeft ook gevolgen in Kapellen.

Dienstencentra

De federale overheid legt een verplichte sluiting van dienstencentra op. ’t Bruggeske (C. Pallemansstraat 71A) en ’t Ertbrandje (Ertbrandstraat 239) worden bijgevolg gesloten vanaf donderdag 12 maart tot en met maandag 13 april 2020.

Maaltijden

De maaltijden-aan-huis worden gewoon geleverd zoals voorheen. Of er een alternatief kan worden voorzien voor personen die normaal ’s middags komen eten in de dienstencentra, wordt nog bekeken. De gemeente overlegt met cateraar Sodexho wat de mogelijkheden zijn. De klanten van de dienstencentra worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Activiteiten

Alle activiteiten in de gemeentelijke zalen in voornoemde periode vinden (voorlopig) gewoon plaats. Er zijn wel enkele uitzonderingen:
-Omdat senioren tot de risicogroep voor corona behoren, worden alle activiteiten die de dienstencentra organiseren – ook die op een andere locatie – afgelast. Ook de T-dansant van donderdag 26 maart in zaal LUX. De deelnemers worden persoonlijk in kennis gesteld. Indien van toepassing wordt hun inschrijvingsgeld terugbetaald.
-Omdat aan scholen wordt gevraagd om zich tijdelijk te beperken tot hun kernopdrachten worden de schoolvoorstellingen van 24 en 31 maart in zaal LUX afgelast. De scholen worden hiervan op de hoogte gebracht. Hun toegangsgelden worden terugbetaald.
-Omdat voldoende hygiëne niet kan worden gegarandeerd, worden de AED-opleidingen in zaal De Kroon (van dinsdag 24 en donderdag 26 maart) afgelast. De deelnemers worden persoonlijk in kennis gesteld.

Extra controle

De sluiting van de dienstencentra en de afgelasting van activiteiten maakt ook dat sommige Kapelse senioren minder onder de mensen zullen komen. Daarom plannen de dienst Thuiszorg en de dienstencentra extra huisbezoeken in.

Meer informatie

Wie nog vragen heeft over de Kapelse coronamaatregelen, kan de gemeente Kapellen contacteren via 03 660 68 20 (dienstencentrum ’t Bruggeske) of 03 660 66 00 (Administratief Centrum).

Bron: gemeente Kapellen
Foto: Pixabay

Facebook112
Twitter
Follow Me
Tweet