Laatste nieuws:
Denuil heeft de mooiste
Denuil heeft de mooiste

Denuil heeft de mooiste

De jury had een moeilijke taak! Alle praalwagens waren met zorg en veel fantasie tot stand gekomen. Tot in de perfectie waren alle details uitgewerkt, maar de grote winnaar was Denuil. Vanwege hun tweeëntwintig jaar bestaan, was de slogan: 22 joar Denuil, tijd veur een knalfeesje

De verdere uitslag is:
2 Staesi: We zen oant vlagge mor hange ze wel goed?
3 Torrep: Hangt men lentje goed?
4 De Steenbakkers: Vliegteminiongoed?
5 Denoek: We blijve ange

LW

Facebook44
Twitter
Follow Me
Tweet