Laatste nieuws:
Den Baptist: nieuwe naam, lange historie
Den Baptist: nieuwe naam, lange historie

Den Baptist: nieuwe naam, lange historie

Den Baptist, het parochiecentrum op Wildert, hoort van oudsher bij de parochie, dateert van rond 1900 en werd gebouwd door en voor de mensen van Wildert. De nieuwe naam is sinds begin dit jaar den Baptist, maar door de jaren heen heeft het meer namen gedragen. Om te beginnen was het het Gildenhuis, in de zeventiger jaren werd het Parochiecentrum en nu Den Baptist.
Alle verenigingen komen hier samen en zijn in oorsprong allemaal aan de kerk verbonden.
De parochie heeft al drie jaar geen pastoor meer. Louis Notelteirs was verbonden aan de parochie van Horendonk en werd drie jaar geleden door de bisschop op pensioen gesteld. Maar vanwege het feit dat er op Wildert geen pastoor meer was, wordt de mis in het weekend door Louis Notelteirs gehouden.
Het centrum werd lang door Jos Neelen beheerd, toen hij vanwege gezondheidsproblemen moest stoppen, nam het hele team afscheid.
Om die reden kwamen van alle verenigingen afgevaardigden, die het hedendaags bestuur vormen.
Een nieuw team trad aan en beheert sinds twee jaar den Baptist. Het team bestaat uit vier personen: André Van Loon, Marcel Van Hemelrijck, Lutgart Van den Broeck en Nele Vancoillie, waarvan drie gemandateerd zijn om uitvaarten te doen.
Nele is leerkracht aan het College en naast haar werk houdt ze zich met de anderen van het team intensief bezig met de exploitatie van den Baptist en samen zorgen ze dat alles in goede banen loopt.

Den Baptist: nieuwe naam, lange historie

Enthousiast vertelt Nele over den Baptist: “Het is een multifunctioneel gebouw, dat gehuurd kan worden voor allerlei evenementen, maar ook koffietafels. Omdat er geen winstbejag is, liggen de prijzen laag en voor de inwoners van Essen is er zelfs speciale korting, die nog groter is voor verenigingen.”
Bij het vooraanzicht vermoed je niet dat er zoveel mensen in terecht kunnen. “Schijn bedriegt, er kan driehonderd man binnen en in de volledig ingerichte, enorme keukens kan van alles bereid worden.”

Den Baptist: nieuwe naam, lange historie

De activiteiten van den Baptist beperken zich niet tot het kunnen huren van de zaal, zoals Nele vertelt: “Den Baptist heeft ook een sociale functie! Iedere eerste en derde zondag van de maand kan men hier terecht van 10:00 tot 13:00 om gezellig een pintje te drinken, te buurten en te biljarten. Iedereen is dan welkom.”

Nele Vancoillie: Den Baptist heeft ook een sociale functie! ""
Nele Vancoillie: Den Baptist heeft ook een sociale functie! “”

http://www.parochiewildert.be/

LW

Facebook4
Twitter
Follow Me
Tweet