Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

De tragedie van Justitie: Julie Van Espen

Het verschrikkelijke bericht dat weer een jonge vrouw het leven liet door de laksheid van Justitie heeft mij ertoe aangezet dit neer te schrijven.

Dat huidig Minister van Justitie Koen Geens totaal niet bekwaam is Justitie te leiden, is de voorbije legislatuur meermaals gebleken. Het aftakelen van de gebouwen, het veranderen van het rechtssysteem, waaronder de hervorming van de rechterlijke organisatie, de informatisering, aanpassing en modernisering van de wetgeving én de strijd tegen radicalisme en terrorisme blijken een lachertje. Daar waar Koen Geens in zijn beleidsnota beweert dat, om Justitie duurzaam te moderniseren en een kwaliteitsvolle, efficiënte en toegankelijke Justitie te waarborgen met minder middelen er fundamentele hervormingen noodzakelijk zijn, de werking van Justitie te verbeteren en procedureregels efficiënter te maken zonder kwaliteit te verliezen, blijkt dat hij hierbij totaal het Noorden kwijt is.
De indeling van de Rechtbanken van eerste aanleg in grotere arrondissementen, van 27 naar 12, en zijn doelstelling dat magistraten flexibeler kunnen worden ingezet in het ganse territorium van de gefuseerde arrondissementen, is ten nadele van een goede rechtsbedeling.

Gevangenisstraffen tot één jaar werden afgeschaft en werden vervangen door alternatieve straffen. Waaronder het elektronisch toezicht (de thuisdetentie met enkelband), de probatie, de verbeurdverklaring, de verplichte ontwenning en de verwijdering van het grondgebied. De voorlopige hechtenis werd ingeperkt en de vervroegde vrijlating werd aangepast. WAAROM ?

Criminele feiten die gepleegd worden door criminelen, gaande van ‘banale’ fietsdiefstallen naar oplichting, drugs, intra familiaal geweld (de meest omvangrijke geweldsvorm in onze samenleving), tot moorden, moeten wel degelijk bestraft worden én voor de totale uitgesproken gevangenisstraf. Volgens politionele gegevens is phishing, oplichting via kwaadaardige links op het internet, in 1 jaar verdrievoudigd, maar in ICT-systemen kan niet geïnvesteerd worden wegens geldtekort. WAAR is al dat belastinggeld? Justitie loopt altijd jaren achter op de technologie waarover criminelen beschikken.

Justitie heeft een grote achterstand wat digitalisering betreft en beschikt over TE weinig middelen om haar werking en gebouwen te onderhouden en in ICT-systemen te investeren, die trouwens niet met elkaar in verbinding staan. Maar …waar zijn al de belastinginkomsten van onze regering ?
Het hieronder massaal gedeelde bericht van Ronny Mathieu op FB (die zich trouwens pissig voelt, zoals wij allemaal) laat klaar en duidelijk blijken hoe ontwricht België is door de incompetentie van ALLE regeringsleiders. Regeringsleiders die, onder het mom van medevoeling met de belangen haar burgers, er enkel en alleen op uit zijn hun eigen belangen, inkomsten, voordelen en niet te vergeten hun eigen postjes voorop te stellen.

“””Ronny Mathieu voelt zich pissig. 6 mei om 18:32
Update: Geschrokken door jullie massale reacties, hoop ik nog een stapje verder te gaan. Er zijn 7 miljoen actieve Facebook gebruikers in België, laten we samen voor 1 miljoen SHARES gaan. “ZE” zullen het lezen. Dat is beloofd.
Er is nog veel werk in België. Helaas zal Julie Van Espen daar niks meer van merken. Wanneer een land er maar niet in slaagt om haar bevolking te beschermen tegen recidiverende verkrachters, die tot TWEE MAAL toe veroordeeld werden voor brutale vergrijpen dan faal je zwaar. België is niet meer ziek maar terminaal. De bevolking wordt gepest, uitgebuit, leeggezogen en zwaar in de steek gelaten. De harde werkers uit alle lagen van de maatschappij worden helemaal uitgeperst en krijgen niks in ruil. Falende rechtssysteem, falende pensioenfonds, falende verkeersbeleid, falende ministers in een gevallen regering, wat is er niet falend in België? Belastingen, taksen, accijnzen, belastingen op taksen, verdoken belastingen, boetes, GAS boeten, enz…
Julie wou enkel een hapje eten met haar vrienden. Helaas voor haar heeft dat miserabel landje van ons daar anders over beslist door zo’n monster helemaal vrij te laten zonder ook maar enige vorm van controle. Maar owééé als ze al bellend naar haar afspraak was gefietst, dan stond er ongetwijfeld wel een agentje klaar om haar te beboeten!
RIP Julie.“”””

ELKE vorm van criminaliteit moet bestraft worden. Zoals vermeld in GVA dat een werkneemster van de NMBS van een collega 2 cadeaubonnen heeft gestolen, onmiddellijk (opmerking van de red. terecht) haar ontslag krijgt, maar teruggefloten wordt door de Raad van State omdat de straf niet proportioneel was met het feit van diefstal. Zolang de zaak niet voor de Rechtbank verschijnt, wat volgens GVA gemakkelijk een jaar kan duren, krijgt de ‘dame’ wel verder haar loon van NMBS om gezellig thuis te zitten.

Wat heden ten dage voor iedereen klaar en duidelijk is, is het feit dat alle burgers op alle mogelijke manieren en door alle genomen beslissingen beknot worden in hun doen en laten. Niets mag nog, maar alles moet. Rijden mag niet meer, roken mag niet meer, drinken mag niet meer, ziek zijn mag niet meer, bellen op de fiets mag niet meer, vlees eten mag niet meer. Tegemoetkomingen voor noodzakelijke medicatie bij langdurig zieken worden afgeschaft en nog veel en veel maatregelen meer ten nadele van de burgers én de economie. Het enige dat blijkbaar wel mag, en met de mantel der liefde wordt bedekt, zijn criminele feiten. Ofwel gezellig thuis met een enkelband, ofwel in de gevangenis, voor zover ze er al geraken, met alle gezellige voordelen van dien, fitness ruimte, digitale TV, films huren en gamen. Ze kunnen er cursussen volgen, georganiseerde eindejaarsfeestjes geven, zo nu en dan komt er een bandje spelen en noem maar op.
Gevangenissen werden in het leven geroepen om DE maatschappij te beschermen tegen criminelen. Mijn motto is en blijft: ééns dief altijd een dief. Of het nu gefoefel is door een dief voor een paar euro of een cadeaubon of een moordenaar of verkrachter, die de drang niet kan weerstaan Zit het in je genen, dan blijft het zitten en daar zal niets aan veranderen.

Zoals reeds eerder vermeld in mijn column “Vrouwe Justitia, godin van de rechtvaardigheid” is het rechtssysteem in ons arm België inderdaad danig uit balans.

Jeannine

Facebook305
Twitter
Follow Me
Tweet

Eén reactie

  1. Van Meervelde Annette

    Ik vind dat die rechter openlijk moet bekend worden. Hij is verantwoordelijk voor deze misdaad. Dan voor de rest van zijn leven schorsen en zonder wedde. Zullen die andere pipo’s wel eens nadenken. Nu is het systeem paraplu , niemand voelt zich schuldig….. Enkel de ouders en familie van Julie die krijgen levenslang.