Laatste nieuws:
Brandweer en gemeente pakken wateroverlast aan

Brandweer en gemeente pakken wateroverlast aan

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen is er hier en daar wateroverlast in Essen. We geven een kort overzicht van de genomen acties.

1722

Heb je wateroverlast, bel dan het noodnummer 1722 voor niet-dringende hulp van de brandweer of meld dit online via de website van 1722.

Bosbessenlaan – Woonbos

-In de Bosbessenlaan werden dompelpompen geplaatst om het teveel aan water af te voeren naar de Oude Moervaart.
-Een boom die op omvallen stond in de Bosbessenlaan werd ondertussen geveld.
-De beek die door het Woonbos loopt werd gecontroleerd en is volledig vrij. De aansluiting van de beek op de Oude Moervaart is ook vrij.
-De bermgrachten in de Collegelaan worden geruimd.
-De bermgracht van de Duinzandlaan wordt geruimd zodat er een betere doorstroming is naar de Oude Moervaart.

Donkweg afgesloten

De Donkweg is tussen tuincentrum Den Donk en de Oude Baan afgesloten zodat de brandweer het water kan wegpompen. Het tuincentrum zelf blijft bereikbaar via de Heikantstraat – Donkweg.

Bontstraat en fietspad Schanker

De Bonstraat en het fietspad Schanker (tussen Over d’Aa en Schanker) blijven afgesloten tot het teveel aan water weg is.

Kamgraspad

Het Kamgraspad (tussen de Oude Baan en de Donkweg) blijft afgesloten tot het waterpeil gezakt is.

De gemeente en de brandweer volgen de situatie op. Zodra het kan, worden de wegen en fietspaden terug vrij gegeven. De brandweer is met drie ploegen in de weer om kelders leeg te pompen, zandzakken te leveren en gevaarlijke bomen te vellen. Heb je hulp gevraagd aan de brandweer, dan vragen we om eventjes geduld te hebben.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook26
Twitter
Follow Me
Tweet