Laatste nieuws:
Peter Hensen Essen - Begrafenis ondernemer in corona-tijd - (c) Noordernieuws.be 2020 - HDB_1205u80

Begrafenisondernemer in Coronatijd, Peter Hensen vertelt!

Er zijn overlijdens door COVID-19 geweest, maar deze hebben hier in Essen nog niet voor een piek gezorgd bij de begrafenisondernemers. Het virus heeft er wel voor gezorgd dat, op het vlak van de uitvaarten, alles anders is geworden.

Strenge voorschriften

“Er zijn strenge voorschriften voor als je iemand af moet leggen die aan het virus is overleden”, vertelt Peter Hensen van Begrafenisonderneming Hensen. “De overledene moet een mondkapje op, immers bij het vervoeren van het lichaam kunnen er nog gassen via de mond naar buiten komen. En hij of zij moet in één of twee lijkwades worden gedaan en de kist moet meteen hermetisch gesloten worden. Dat zijn de officiële richtlijnen van de overheid. Maar in andere officiële richtlijnen, ook van de overheid, staat dat de kist geopend mag zijn om de overledene te kunnen groten, mits ze buiten het gezicht helemaal bedekt zijn.”

Versoepelingen maatregelen

“Ik houd me aan het officiële overlijdensattest dat de arts heeft uitgeschreven. Als daar ‘onmiddellijke kistsluiting’ in staat, dan baseren wij ons daarop om de familie te adviseren. Bij de uitvaart zelf, dus in de kerk, de aula of het crematorium mochten eerst vijftien mensen aanwezig zijn, inclusief de begrafenisondernemer en degene die de dienst leidt. Na de versoepelingen mogen dat er nu dertig zijn. Maar er wordt niet naar de ruimte gekeken waar het afscheid plaatsvindt en ook niet naar de samenstelling van de aanwezige rouwenden. Het kunnen allemaal buren zijn of verre familie, maar ook leden van een gezin die onder een dak wonen en dus samen in de beroemde ‘bubbel’ zitten.”

Een moeilijke keuze

“Als mensen op de avond voor de uitvaart afscheid van de overledene willen nemen, mogen ze maar met vijf tegelijk naar binnen, mits natuurlijk met in achtneming van de ‘social distancing’. Maar die wordt door iedereen gerespecteerd. Het is best moeilijk om dingen te regelen. Er wordt ons geadviseerd om de begrafenis ‘online’ te regelen met de familie. Lukt dat niet, dan mag ik maximaal twee mensen ontvangen. Daar hebben we een speciale ruimte voor voorzien. Maar stel dat iemand overlijdt en zijn vrouw blijft achter met vier dochters. Dan mag zij komen met een van haar dochters en dat is een heel moeilijke keuze, want wie zal ik meenemen van mijn kinderen?”

Meer dingen regelen

“Het is een drukkere tijd nu, omdat je veel meer dingen moet regelen. Dingen als desinfecterende gel natuurlijk. De tekst op rouwkaarten is aangepast, zo staat er nu geen datum of uur van de uitvaart bij. Voor genodigden zit er een apart kaartje bij waar wel die informatie op staat. Dit is om te voorkomen dat je over het quotum van belangstellenden gaat. Ik plaats ook een bord bij de ingang van de kerk of aula, om te melden dat er een besloten dienst aan de gang is. Om te voorkomen dat mensen zich toch aansluiten en zo ook weer over dat quotum van dertig gaan. De bidprentjes worden samen met de rouwkaarten meteen opgestuurd. Er worden ook geen wijwaterkruizen gegeven, anders moet je na elke persoon de kwispel ontsmetten. Handen geven of een knuffel zijn natuurlijk fysiek contacten en die zijn niet toegestaan.”

Begrafenisondernemer in Coronatijd, Peter Hensen vertelt!

Intenser afscheid

“We zien wel dat er vaker voor een crematie wordt gekozen en door het beperkte aantal aanwezigen is het afscheid veel intenser. Ook wordt de dienst wel uitgesteld, zodat die gehouden kan worden na de huidige, beperkende maatregelen. Er is na de dienst ook geen koffietafel. De horeca is gesloten en daar valt dit ook onder, plus de anderhalve meter afstand is dan amper te hanteren. Zelf mag je ook niet voor een koffietafel zorgen, omwille van het samenscholingsverbod. Zo zijn er allemaal andere facetten waar we rekening mee moeten houden en dat zal nog wel even duren.”

NN

Facebook190
Twitter
Follow Me
Tweet