Laatste nieuws:
Afsluiting Week van het Pesten

Afsluiting Week van het Pesten

Afgelopen week was het Week van het Pesten op het Don Bosco Mariaberginstituut in de Kloosterstraat. Pesten is een kwalijke zaak, reden voor Tanja Callebaut en haar collega’s om hier extra aandacht aan te besteden.

Anti-pestbeleid

Al jaren wordt er op het Don Bosco Mariaberginstituut aandacht besteed aan dit gemene fenomeen en er is een anti-pestbeleid. Afgelopen week werd het extra in de schijnwerpers gezet en waren er doorheen de week allerlei activiteiten. Vrijdag werd de week toepasselijk afgesloten. De leerlingen droegen polsbandjes met de tekst: Ik kies kleur tegen pesten. Buiten vormden ze een grote cirkel en bij een toetsignaal liepen ze naar het midden en staken armen met polsbandjes hoog in de lucht. Op de achtergrond werd het liedje ‘Iedereen is van de wereld’ gespeeld.

Pesten is gemeen en dom en het beschadigt mensen voor de rest van hun leven. Dit initiatief was dan ook geweldig en hopelijk snappen mensen het nu beter: Pesten, dat kan echt niet!

Foto’s: Don Bosco Mariaberginstituut

LW

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet