Laatste nieuws:
Zwaar verkeer rond scholen moet geweerd worden

Zwaar verkeer rond scholen moet geweerd worden

Een tijdje geleden stelden de Bouwunie, Confederatie Bouw, FEMA en de lokale overheden het ‘Charter Werftransport’ op. Met dit initiatief kunnen gemeenten en de bouwsector samen bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken. Het Essense schepencollege engageerde zich om dit charter te ondertekenen.

Tijdens de gemeenteraad van april 2017 kaartte toenmalig gemeenteraadslid Arno Aerden (sp.a-JijmaaktEssen) het probleem aan van zwaar verkeer in schoolomgevingen. “Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te waarborgen, dient zwaar verkeer zoveel mogelijk geweerd te worden uit schoolomgevingen, zéker tijdens de begin- en einduren van de scholen,” vertelde Aerden toen.

Sinds 2019 is Aerden als schepen, onder andere bevoegd, voor Ruimtelijke Ordening en Jeugd. Tijdens het schepencollege van 29 januari werd afgesproken dat de gemeente het charter zal ondertekenen. Daarin worden een aantal doelstellingen omschreven, zoals het weren van werftransport in de schoolomgeving tijdens de begin- en einduren van de school en het zo goed mogelijk proper houden van werfroutes. “Alles staat of valt uiteraard met de naleving van het charter door aannemers en bouwheren. Het is dan ook de bedoeling om hierover een actieve communicatie op te zetten en hen het belang van veilige schoolomgevingen duidelijk te maken,” besluit Aerden.

Bron en foto: sp.a-JijmaaktEssen

Facebook149
Twitter
Follow Me
Tweet