Wijzigingen bestuur N-VA Kapellen
Anke Wellens

Wijzigingen bestuur N-VA Kapellen

Vorige week kondigde N-VA Kapellen het afscheid aan van Peter Vanalme. Om een sterke opvolging te bieden deden zich enkele verschuivingen binnen het bestuur voor.

Anke Wellens neemt de rol op van voorzitter, ondersteund door Nancy Van Huffelen als ondervoorzitter. Beide dames kregen het vertrouwen van het bestuur om het team klaar te stomen voor de verkiezingen van 2024.

Secretaris

Anke is een jongedame die het hart op de juiste plaats heeft. In 2018 is ze het bestuur van de afdeling komen versterken waarna ze vrijwel meteen verkozen werd als secretaris. Deze functie, die haar veel voldoening gaf, heeft ze meerdere jaren mogen uitvoeren. Vol enthousiasme en met de nodige ervaring op zak gaat ze nu de afdeling richting verkiezingen begeleiden. “Onze afdeling bezit vele talenten. Ik wil er graag op toezien dat deze ten volle worden benut. De juiste persoon op de juiste plaats is mijn motto. Met de zeven nieuwe bestuursleden, die we onlangs coöpteerden, is onze afdeling alleen maar sterker geworden. Samen met het ganse bestuur zullen we er staan in 2024!” vertelt Anke.

Wijzigingen bestuur N-VA Kapellen
Nancy Van Huffelen
Nieuwe uitdaging

Na het leiden van de ouderraad in de school van haar kinderen was Nancy op zoek naar een nieuwe uitdaging waar ze haar gedrevenheid in kwijt kon en dat werd N-VA Kapellen. Na een korte kennismakingsperiode werd ze al snel evenementenverantwoordelijke en later ook campagneleider voor de lokale én de federale verkiezingen van de Kapelse kandidaten. Vandaag is ze gemeenteraadslid, vertegenwoordigt ze de afdeling in het arrondissementeel bestuur van N-VA en heeft ze een plaats kunnen bemachtigen in de partijraad waar ze het beleid van dichtbij kan volgen én mee bepalen. “We beschikken in onze afdeling over sterke krachten. De komende periode zal ik onze voorzitter ondersteunen in de uitbouw van een hecht team dat samen aan een succesvolle toekomst werkt.” aldus Nancy.

Wijzigingen bestuur N-VA Kapellen
Eedaflegging GR Wilfried Van Wesenbeeck
Enkele verschuivingen

Ook bij de mandatarissen vonden er, door het vertrek van Peter, enkele verschuivingen plaats. Wilfried Van Wesenbeeck is diens opvolger in de gemeenteraad. Wilfried is een trouw bestuurslid, die voorheen zetelde in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Een rol die hij heel graag gespeeld heeft en daarbij steeds de nodige ijver en ernst aan de dag heeft gelegd. Als ervaren lid van de Kapelse en provinciale seniorenraad en de centrumraad van het dienstencentrum, wil Wilfried zich blijven inzetten voor alle aspecten van seniorenbeleid. Daarnaast is Wilfried voorzitter van het BIN-wijkcomité Bomenwijk, dat gekend is voor een zeer actieve wijkwerking. “We zijn er bij N-VA Kapellen sterk van overtuigd dat het grote potentieel onder actieve senioren in onze gemeente nog beter kan ingezet worden. We willen deze mensen dan ook graag samenbrengen, zodat ze met hun rijke ervaring samen met ons bestuur het seniorenbeleid mee kunnen ondersteunen,” aldus Wilfried.

Wijzigingen bestuur N-VA Kapellen
Eedaflegging politieraad Firoozeh Sadeghi
Bijzonder Comité

Het Bijzonder Comité mag op haar beurt Shelby Keustermans verwelkomen. Shelby is nieuw in het politieke leven, maar daarom niet minder gedreven. Zij is jongerenverantwoordelijke in de afdeling en staat te popelen om haar functie in het BCSD ter harte te nemen. De rol van fractieleider zal opgenomen worden door Vital Lambert. Vital heeft de nodige ervaring, zo was hij in het verleden reeds tweemaal voorzitter van de afdeling. Hij zetelt in de politieraad en in de raad van bestuur van EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm Cultuurcentrum Kapellen). Bovendien is hij al voor zijn tweede legislatuur lid van de gemeenteraad. In de politieraad tenslotte, wordt Peter ’s zitje gevuld door opvolgster Firoozeh Sadeghi. Zij is bezig in haar eerste legislatuur als gemeenteraadslid en is graag gezien in Hoogboom. Met deze verschuivingen is de Kapelse afdeling er van overtuigd dat ze verder kunnen werken aan het Kapellen van de toekomst!

Bron en foto’s: N-VA Kapellen

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!