Laatste nieuws:
Gemeentehuis gesloten op zaterdagvoormiddag en maandagavond

Gemeente past maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad toe

De gemeentelijke veiligheidscel, onder leiding van burgemeester Gaston Van Tichelt, zat vandaag bijeen om de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad te bespreken. Vanaf 12 maart worden alle maatregelen opgelegd van uit de Federale Overheid. De gemeente past deze uiteraard toe.

De maatregelen gaan in tot en met 3 april en gelden over heel België. Kort samengevat is dit:

-Alle lessen worden opgeschort en er is opvang op scholen voor kinderen die geen andere opvangoplossing hebben dan het inschakelen van ouderen.
-Crèches blijven open.
-Voor universiteiten en hogescholen probeert men zoveel mogelijk lessen online te geven. De gebouwen zijn niet gesloten.

Voor de handelszaken en recreatieve activiteiten zoals sport, cultuur, folklore …

-Alles geannuleerd. Ongeacht of ze openbaar of privé zijn.
-Discotheken, cafés en restaurant blijven gesloten.
-Hotels blijven open, behalve de restaurants.
-Thuisbezorging en drive-in is toegelaten.
-Winkels blijven open tijdens de week maar niet in het weekend.
-Voedingszaken en apotheken blijven open, ook in het weekend. Zij moeten wel de hygiënemaatregelen versterken.

Wat met de gemeentelijke dienstverlening?

Gemeentehuis

Het gemeentehuis blijft geopend, ook in het weekend. We vragen om het bezoek te beperken tot het meest noodzakelijke. Trouwen kan voorlopig niet in het gemeentehuis tot en met 3 april. Er wordt aangeraden om ook het trouwfeest voor vrienden en familie uit te stellen.

Bibliotheek

De maatregelen voor de bib blijven dezelfde. De bib is open, ook tijdens het weekend. De leeszaal blijft dicht om zo sociaal contact te vermijden. We herinneren je eraan dat je de boeken ook digitaal kan reserveren via de website van de bib waardoor het bezoek beperkt is.

Toeristisch kantoor VVV De Tasberg en Karrenmuseum

-Het toeristisch kantoor is open tijdens weekdagen maar sluit de deuren in het weekend, net zoals alle andere winkels.
-Het Karrenmuseum behoort tot de recreatieve activiteiten en sluit de deuren tot en met 3 april.

Onderwijs in Essen

-De scholen in Essen hebben een gezamenlijk overleg gehad en communiceerden eenduidig naar alle ouders:
-Alle niet-zieke leerkrachten zijn aanwezig op de scholen.
-Scholen zijn open van 7.00 uur tot 18.00 uur. De voor- en naschoolse opvang blijft zoals ze is.
-Er werd een gemeenschappelijke brief opgemaakt die vandaag werd verstuurd naar alle ouders. Hierin staat uitdrukkelijk vermeld dat ouders die voor opvang kunnen zorgen hun -kinderen moeten thuis houden.
-Ouders moeten hun kinderen aanmelden als zij naar school komen om te worden opgevangen.
-Kinderen moeten per dagdeel aanwezig zijn.
-Muzarto, de academie voor woord, muziek, dans en beeld sluit de deuren. Er is geen dagopvang voorzien omdat deze school geen dagonderwijs geeft.

Het lokaal dienstencentrum

Het lokaal dienstencentrum blijft dicht tot en met 13 april. Ook de warme maaltijden kunnen hier niet meer gegeten worden. We beseffen dat sommige mensen hier toch afhankelijk van zijn. Heb je hier nood aan, neem dan contact op met het dienstencentrum. Zij blijven bereikbaar via telefoon of mail (03 663 69 04 of gasthuis@ocmw.essen.be)

Lokale Economie

Zoals beslist werd door de federale overheid, mogen winkels openblijven, maar niet in het weekend. Voedingszaken en apotheken zijn wel open tijdens het weekend.
Voedingskramen mogen ook in het weekend op openbare plaatsen staan. Frietkoten mogen open blijven, maar enkel voor afhalingen. Je mag er niet eten aan tafeltjes.

Er zijn echter nog veel grijze zones waar nu nog geen duidelijkheid over is. De FOD Volksgezondheid zal in de loop van de dag hier verder over communiceren.

Via www.essen.be/coronavirus word je verder doorverwezen naar Unizo en de infolijn voor vragen over economie.

De meeste recente berichten vind je trouwens ook steeds terug op www.essen.be/coronavirus.

Bron: gemeente Essen
Foto: © Google Street View

Facebook30
Twitter
Follow Me
Tweet