Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

Wegeninfrastructuur Woonbos Essen

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad dd. 15/10 jongstleden, die zoals iedereen zou moeten weten steeds openbaar is, werd door de Heer Marc Scheepers (Vlaams Belang) een bijkomend agendapunt ingediend. Dit had betrekking had op het dumpen van zwerfvuil. De Heer Scheepers had met een aantal mensen in ‘AMPER’ 4 straten in het Woonbos, als je het überhaupt al straten kan noemen, emmers vol zwerfvuil verzameld.

Het gemeentebestuur vond dat het niet over zwerfvuil ging, maar over het materiaal dat wordt gebruikt om de wegen in het Woonbos te verharden. Dit met gevolg dat deze ‘problematiek’ nogmaals ter agenda zal worden ingediend bij een volgende vergadering van de Gemeenteraad. Het bewijs dat de Heer Scheepers in een zeil had meegebracht en aan het Gemeentebestuur wilde tonen, werd niet eens bekeken. Wat in die AMPER 4 straten werd verzameld blijkt duidelijk uit bijgaande foto’s. Wat en hoeveel zwerfvuil, genoemd door de Heer Scheepers, de hoeveelheid en welk materiaal gebruikt om de wegen te verharden, genoemd door het Gemeentebestuur, zou er gevonden worden in de clusters C1, C2 en C3?

Wegeninfrastructuur Woonbos Essen

Dat de Heer De Nave op Facebook, op zijn minst, zijn ongenoegen uit, teneinde de bewoners en de niet- bewoners van het Woonbos in kennis te stellen van deze, wel zeer ernstige, problematiek, getuigt van een bekommernis die ons allen aangaat. Ik heb de tekst hieronder bijgevoegd (uiteraard mits toelating van de Heer De Nave):

”Hoe laag kan een gemeente vallen?”
Vele bewoners van het Woonbos Wildert en Horendonk klagen over de rommel die door welbepaalde firma’s in onze straten wordt gedumpt onder het mom van verharding! Tientallen hebben hun banden al lek gereden door nagels, pinnen, betonijzer enz. Het leek ons een goede actie om er eens op uit te trekken om al wat niet thuis hoort tussen het verharde wegdek, te verzamelen. We konden onze ogen niet geloven wat we vonden in amper vier straten. Plastic, pvc, rubber, veren, haken, pinnen, nagels, betonijzer en hopen vermalen plastic, ijzer in alle vormen e.d. Daarom heeft het Vlaams Belang Essen dit dinsdag laatstleden als agendapunt naar voren gebracht op de gemeenteraad. We hadden verwacht dat het bestuur zou antwoorden dat dit echt niet kan. Dat ze een onderzoek zouden laten uitvoeren waaruit zou blijken dat er inderdaad veel rommel tussen zit wat er echt niet thuis hoort en zo de uitvoerder hiervoor laten opdraaien om de rommel op te ruimen. Maar nee! Zeker nu men constant bezig is met het klimaat en milieu, lacht men het gewoon weg en is er zelf een hele straffe die als antwoord op het ijzer geeft: “Dat zal er wel iemand ingestoken hebben!” Ik zou verlegen zijn om zo een reactie te geven, maar blijkbaar zijn het dus de bewoners zelf die de straten vol rommel storten?? Hoe laag kan een gemeente vallen? Graag delen, zodat de bewoners weten waar ze staan.”

Tot hier de opmerking van de Heer De Nave op Facebook.
Door de Heer De Nave werd ter plaatse tevens grondstalen genomen om zekerheid te verkrijgen, dat er in de samenstelling van het door de firma gebruikte verhardingsmateriaal geen kankerverwekkend asbest wordt aangetroffen. Het gevaarlijke kankerverwekkende goedje is wijd verspreid in de bouwsector. Ongeveer 80% van het ooit geproduceerde asbest wordt gebruikt in de bouwsector. Je vindt het vooral terug in oude schoorstenen, gevelplaten en golfplaten, in afvoersystemen en als onderlaag voor oud tapijt of zeil. Zodat analyse van de bodemstalen zich opdringt en de kosten hieraan verbonden, mijn inziens, ten laste van het Gemeentebestuur zouden moeten vallen. Dit aangezien het Gemeentebestuur de verantwoordelijkheid heeft toezicht te houden op de gebruikte wegverhardingsmaterialen.

Op 8 oktober 2018, heeft de hele bevolking van Essen een persoonlijke brief van de Heer Burgemeester mogen ontvangen en dit, zonder de minste twijfel, als verkiezingspropaganda vóór de Gemeenteraadsverkiezing van 14/10/2018

Mijn antwoord hierop was dat het dossier Woonbos op zich door de Heer Burgemeester en zijn coalitiepartners telkens ver vooruitgeschoven werd. We zijn nu 1 jaar verder en in die toestand is totaal niets veranderd.

Als de Heer Burgemeester, in diezelfde propagandaflyer, de voormalige weekendzone thans, Woonbos, twaalf jaar geleden een gebied noemde met veel vragen en weinig antwoorden is in die toestand ook nóg steeds niets veranderd.

Waar de Heer Burgemeester in zijn propagandaflyer toen vermeldde “dat het onderhoud van de wegen een druppel op een hete plaat blijkt te zijn” kan ik er nogmaals op drukken dat het enkel en alleen te wijten is aan de slechte uitvoerig ervan en zoals thans blijkt door gebruik van verkeerde en gevaarlijke materialen. Nochtans werd in de Budgetnota 2017 vermeld dat er vanaf 2017 substantieel grotere budgetten werden vrijgemaakt voor het (structureel) onderhoud van de wegen. Waar die ‘grotere’ budgetten dan voor gebruikt worden is mij een raadsel, echter zeker niet voor het onderhoud van de wegen in het Woonbos. Want aan de toestand van die wegen is tot op heden nóg steeds niets veranderd.

In de slotzin van de propagandaflyer verklaarde de Heer Burgemeester “Kortom: ik ga voor een Woonbos waar de mensen comfortabel kunnen wonen”. Stel ik mij wéér de vraag waar de Heer Burgemeester de voorbije legislaturen was, want weer is er aan die toestand nóg steeds niets veranderd.

Regelmatig hebben de bewoners en bezoekers (niet-bewoners) van het Woonbos schade aan hun voertuigen en fietsen. Kapotte banden, lakbeschadiging, afbreken van onderdelen aan hun voertuig en zelfs valpartijen. Wandelaars moeten op hun hoede zijn op die krakkemikkige wegen. In de zomer vormen de ‘amper opgelapte’ wegen, vol putten en grote brokken steenpuin, niet geziene stofwolken, zodat ramen en deuren gesloten moeten worden gehouden. In de winter, bij overvloedige regen, vormen de wegen een slijkparcours, zeer gegeerd door mountainbikers. Zelfs kort na het aanbrengen van de wegverharding blijft de toestand ongewijzigd. Dit met gevolg dat er inderdaad en spijtig genoeg sommige bewoners de putten met mosselschelpen, zand en grind proberen te dichten.

De materialen die zijn aangetroffen in de wegverharding zijn echter klaar en duidelijk afkomstig van bouw- en sloopafval. Buiten dat er betonijzer, sowieso ijzer in alle vormen, plastic, rubber en PVC in de wegverharding werd aangetroffen, blijkt duidelijk dat het sloopafval in de wegverharding getrild en aangestampt werd. Dit kan zeker niet afkomstig zijn, zoals tijdens de vergadering van de Gemeenteraad werd geopperd, door ‘iemand die het er wel zal ingestoken hebben’ En het toont aan dat het sloopafval, gemalen door de puinbreker, niet vooraf gesorteerd werd. De uitspraak dat ‘iemand het er wel zal ingestoken hebben’ is de meest onzinnige uitspraak ooit. Alsof wij Woonbosbewoners er op uit zijn zelf schade aan onze voertuigen toe te brengen. Nog niet te spreken over de mogelijke kwetsuren die kinderen en wandelaars kunnen overkomen door betonijzers, pinnen, nagels en haken.

De redenering van velen dat wij Woonbosbewoners hier zelf voor gekozen hebben, is kort door de bocht. Zoals ik voordien reeds heb vermeld in mijn antwoord op de propagandaflyer van De Heer Burgemeester, is die keuze en kans voor velen gegeven in de periode 1965/1995 en zelfs lang en lang daarvoor. Door de verkavelingen van de voormalige weekendzone en waar veel inwoners van Essen zelf verkavelingen opkochten als lucratieve opbrengst, waar later veel geld mee kon verdiend worden. Veel geld, dat trouwens ook werd verdiend door architecten en bouwondernemingen.

Het is bijzonder spijtig dat het Gemeentebestuur deze problematiek, die hoegenaamd niet partijgebonden kan en mag zijn, maar in het nut is van iedereen, bewoners en niet bewoners die de wandelwegen in het Woonbos frequent gebruiken, zij het in de zomer, de herfst of de winter, weer naast zich heeft neergelegd.
Want aan de toestand van die wegen is tot op heden nóg steeds niets veranderd.

Jeannine.

Klik op de foto’s om een vergroting te zien en door te bladeren met de pijltoetsen of de muis. Druk ESC om af te sluiten.

Op de foto’s berust het auteursrecht. Neem contact met ons op als u een foto wilt gebruiken of laten afdrukken.

Facebook54
Twitter
Follow Me
Tweet