Laatste nieuws:
Wees klaar voor het afronden van betalingen!

Wees klaar voor het afronden van betalingen!

Vanaf 1 december 2019 moeten alle cashbetalingen van een consument (muntstukken en biljetten) worden afgerond. Dit geldt ook als de consument slechts een deel van het totaalbedrag in cash betaalt. Verricht u een economische activiteit door producten of diensten aan consumenten te verkopen? Wacht niet langer en bereid je nu al voor!

Online aankopen niet afronden

Muntstukken van 1 en 2 cent die een gat maken in uw broekzak, uw spaarvarken of rommelige kassa’s vullen, zijn binnenkort waarschijnlijk nog maar vage herinneringen. Op 1 december 2019 wordt het verplicht om het totaalbedrag dat een consument aan een onderneming in cash betaalt, af te ronden. Concreet betekent dit dat bij cashbetalingen totaalbedragen telkens naar boven of beneden moeten worden afgerond al naar gelang het bedrag het dichtst bij 0 of 5 cent ligt. Voorwaarden zijn dat de betaling gebeurt in het bijzijn van de consument en de verkoper en dat het te betalen bedrag meer dan 5 cent bedraagt. Online aankopen mag u met andere woorden niet afronden.

Ondernemingen kunnen er ook voor kiezen om de afronding uit te breiden naar alle andere betaalmiddelen. In dat geval wordt de afronding op het totaalbedrag toegepast en moet de onderneming de consument hiervan op de hoogte brengen door de volgende wettelijke tekst op te hangen: “Het totaalbedrag wordt altijd afgerond.”

Dure eurocenten

Er bestaan twee redenen voor de invoer van de afronding op cashbetalingen. Enerzijds zijn munten van 1 en 2 cent erg duur om te produceren (grondstof, slaan van de munten, transport, enz.), anderzijds tonen verschillende enquêtes aan dat het gebruik van deze munten door veel ondernemingen en consumenten als vervelend wordt ervaren. Veel consumenten laten ze in hun portemonnee of sparen ze thuis op. Daarom moeten er voortdurend nieuwe munten worden geslagen. Het is de bedoeling om het aantal munten van 1 en 2 cent dat in ons land in omloop is, sneller te doen afnemen. Hierdoor wordt het leven van consumenten en ondernemingen vergemakkelijkt en worden de kosten voor de overheid verminderd. Deze maatregel wordt breed gesteund door de belangrijkste beroepsfederaties. Als onderneming is het belangrijk om u hierop voor te bereiden en er uw kassasysteem eventueel aan aan te passen.

Opgelet!

De munten van 1 en 2 cent blijven wel een wettelijk betaalmiddel. De onderneming mag betalingen in die muntstukken dus niet weigeren. Enkel de Europese regelgever kan de muntstukken afschaffen.

Raadpleeg https://goedafgerond.belgium.be voor meer informatie over de afronding van cashbetalingen.

Bron: FOD Economie, 22 juli
Foto: Pixabay

Facebook253
Twitter
Follow Me
Tweet