Laatste nieuws:
CBD - CBD oil - CBD olie - 660

Wat is de legale status van CBD in België?

Cannabidiol, meestal CBD genoemd, is afkomstig van de Cannabis plant en een van de werkzame stoffen in cannabis. Het is vooral bekend vanwege zijn reputatie als niet-psychoactieve drug. Dit zijn drugs die geen directe invloed hebben op uw psychische vermogen. CBD wordt vaak verward met zijn familielid THC. Beide drugs zijn afkomstig van de Cannabis Sativa familie, maar de manier waarop ze uw lichaam beïnvloeden zijn compleet verschillend.

THC heeft een grote psychoactieve werking. Het is de stof die veelal wordt gebruikt om zogezegd high of stoned te worden. THC heeft directe invloed uw hersenactiviteit. Het tast namelijk de hersenhelften aan die zowel uw balans, coördinatie, reactievermogen als de algehele houding aansturen. Wanneer u vervolgens kijkt naar CBD zult u zien dat deze Cannabidiol volgens onderzoekers geen negatieve invloed heeft op uw lichaam en geest. Het is daarmee een niet-psychoactieve drug. In tegenstelling tot THC krijgt u van CBD geen high en is CBD in geen enkele vorm verslavingsgevoelig. CBD bestaat in meerdere vormen, maar de meest voorkomende en verkochte vorm van CBD is CBD-olie.

De geschiedenis van cannabis in België

De verkoop van CBD-olie en andere CBD gerelateerde producten is een onderwerp dat de gemoederen in België al langer bezighoudt. Cannabis op zichzelf is hier al sinds 1997 verboden. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen THC of CBD. De verkoop van CBD is illegaal en zelfs het bezit ervan is niet toegestaan. Ook wanneer u CBD-producten uit het buitenland laat komen bent u officieel al in overtreding.

Voor meerderjarigen werd er in 2003 een wet geïntroduceerd waarbij er onderscheid werd gemaakt tussen cannabis en andere legale drugs. Dit veranderde niks aan de legaliteit van cannabis, maar de nieuwe wetgeving was wel een poging om het te decriminaliseren. Wanneer een meerderjarige werd aangehouden met cannabis op zak ‘voor eigen gebruik’ kreeg deze enkel een registratie bij de politie. Voor minderjarige veranderde er echter niks: bij een aanhouding op basis van cannabis bezit kregen zij direct een proces-verbaal met doorverwijzing naar het parket.

Niet kort daarna, in 2004, werd deze wet nietig verklaard. Voornamelijk omdat er onduidelijkheid was ontstaan over wat er werd bedoeld met de hoeveelheid cannabis ‘voor eigen gebruik’. Om dit op te helderen kwam de Belgische Politiek in 2015 met meer duidelijkheid: voor meerderjarige mag er op het moment van aanhouding niet meer dan 3 gram cannabis in eigen bezit zijn. Men krijgt dan enkel een vereenvoudigd proces-verbaal en moet verplicht afstand doen van de aangetroffen cannabis. Wanneer er door cannabis gebruik sprake is van verstoring van de openbare orde, geweldpleging of een indicatie van probleemgebruik, dan wordt een regulier proces-verbaal opgesteld.

Is de verkoop van CBD-producten legaal in België?

Ondanks de aangepaste wetgeving in 2015 was er tot 6 september 2017 nog een specifieke lijst met verschillende soorten cannabis die per wet niet legaal waren, zogeheten ‘legal highs’: stoffen waarbij de effecten van een illegale drug nagebootst worden, maar die uit een andere chemische structuur bestaan.

Door dit gat in de wet stonden deze specifieke drugs een lange tijd niet op de illegale lijst. In 2017 kwam hier verandering in. Sindsdien is elke drug die de basisstructuren van cannabis heeft, inclusief variaties hiervan, per wet verboden. Om de bouw en textielindustrie, die hennep gebruiken in onder andere stoffen en bouwmaterialen, tegemoet te komen werd er echter wel nog een extra uitzondering toegevoegd aan deze wet. De waarde van THC in een product mag een maximaal percentage van 0,2 procent hebben. En juist door deze uitzondering beroepen CBD-verkopers zich nu op het recht om legaal hun producten te verkopen.

Mede door deze uitzondering wordt de verkoop en het gebruik van CBD-producten zoals CBD-olie gedoogd zolang deze onder de 0,2% THC blijven. Dit geldt echter niet voor voedingsmiddelen. De Cannabis Sativa plant, oftewel Hennep, mag onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden bij de productie van voedingsmiddelen of voedingssupplementen. CBD-winkels overtreden dus wel de wet wanneer zij voedingsmiddelen aanbieden en adverteren in of om de winkel. Zelfs wanneer de THC-waarde in het voedingsmiddel onder de 0,2% ligt. Dit geldt overigens ook voor cosmetische producten met CBD op de ingrediëntenlijst.

Tegenwoordig bestaan er ook verschillende medicijnen met THC en CBD als bestanddeel. Hiervoor moet elk product een specifieke vergunning aanvragen alvorens het medicijn op de markt gebracht mag worden. Op dit moment is dat enkel nog Sativex. Dit medicijn bevat zowel THC als CBD en is alleen verkrijgbaar onder strenge voorwaarden bij geselecteerde apotheken.

Conclusie

Kort samengevat is en blijft Cannabis, en daarmee CBD, illegaal in België. Echter wordt het gebruik en de verkoop van CBD-producten wel gedoogd mits deze producten niet meer dan maximaal 0,2% THC bevatten. Met deze strengere wetgeving loopt België daarmee achter op andere Westerse landen zoals Nederland, waar het gebruik van Cannabis wel gelegaliseerd is.

Voor voorstanders van CBD-producten op basis van medisch gebruik is er gelukkig licht aan het einde van de tunnel. In 2019 richtte de Belgische regering namelijk een medicinaal cannabisbureau op waarmee zij het alleenrecht krijgen op het produceren en de handel in cannabis voor medisch gebruik. Hierdoor wordt onderzoek naar de werking van deze producten makkelijker en zet België een stap dichterbij naar het volledig legaliseren van CBD-producten.

Bron:

  1. Cbdolie.nl
  2. https://www.health.belgium.be/nl/faq-cannabis