Laatste nieuws:
Vrijwillige sneeuwruimers gezocht

Vrijwillige sneeuwruimers gezocht

Of er deze winter nog veel sneeuw gaat vallen in onze gemeente, kunnen we niet voorspellen. Wel zeker is dat we zoals elke winter helpende handen kunnen gebruiken om sneeuw te ruimen bij mensen die dat zelf niet kunnen.

Belangrijke ondersteuning

Sinds een aantal jaren helpt het lokaal bestuur oudere en/of mindere mobiele mensen met een beperkt sociaal netwerk met deze winterse klus. Een groep vrijwilligers maakt bij deze mensen het voetpad en de toegang van hun huis tot aan de straat sneeuw- en ijsvrij. Voor hen is dat een kleine maar een belangrijke ondersteuning.

Maximaal 50 m² per woning

Een aantal van onze vrijwilligers is ondertussen gestopt. Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers om in de wintermaanden bij sneeuwval bij enkele van onze dorpsgenoten te gaan sneeuwruimen. We beperken de vrij te maken oppervlakte trouwens tot maximaal 50 m² per woning.

Aanmelden via het Sociaal Huis

We zoeken vrijwilligers per woonkern om de verplaatsing voor de vrijwilligers te beperken. Het lokaal bestuur voorziet voor deze vrijwilligers het nodige werkmateriaal (zout, sneeuwschop en borstel). Het onthaal van het OCMW legt de nodige contacten voor de oproepen en geeft deze door aan de vrijwilligers.

Wil jij je buurtbewoners helpen met dit karwei? Wie aan dit project wil meewerken, mag contact opnemen met het onthaal van het Sociaal Huis via onthaal@wuustwezel.be of 03 633 52 10.

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook11
Twitter
Follow Me
Tweet