Laatste nieuws:
Vooruit Kapellen verwacht, na gemeenteraadsverkiezingen, opnieuw belastingverhoging2
Tom Namurois

Vooruit Kapellen verwacht, na gemeenteraadsverkiezingen, opnieuw belastingverhoging

Op de laatste gemeenteraad werd de meerjarenbegroting tot 2026 goedgekeurd. Vooruit stemde als enige partij tegen, omdat een goedkeuring van deze meerjarenbegroting zou betekenen dat de belastingen opnieuw zullen verhoogd worden in 2025, weliswaar net na de verkiezingen. Gemeenteraadslid Tom Namurois (Vooruit Kapellen) vraagt meer financiële discipline in de meerjarenbegroting en wil dat het gemeentebestuur van Open VLD en NVA de rekening niet continu doorschuift naar de Kapellenaar.

Laagste belastingen

In Kapellen kan men genieten van één van de laagste belastingen van Vlaanderen als we kijken naar de belangrijkste twee inkomsten van onze gemeente, namelijk de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV). Het Kapelse gemeentebestuur van Open VLD en NVA klopt zich al jaren op de borst, dat ze investeert en zuinig omspringt met de gelden die ze ontvangt, ondanks de lage belastingen t.o.v. andere omliggende gemeenten.

Geen financiële buffer

In 2023 liep het echter mis en diende de gemeente de aanvullende personenbelasting (+10%) en de opcentiemen op onroerende voorheffing (+6.9%) te verhogen, om de rekeningen te kunnen betalen. Het gemeentebestuur verschuilde zich achter de toegenomen loonkosten en de stijging van de energieprijzen. Op zich klonk dit heel aannemelijk, maar gemeenteraadslid Tom Namurois stelde vast dat in 2023 95% van de gemeenten in Vlaanderen de belastingen niet had verhoogd. Slechts 5% deed dat wel, waar Kapellen er één van is. Dit was eenvoudig te verklaren: de gemeente had geen financiële buffer aangelegd voor onvoorziene omstandigheden. Toch een eerste opdracht van een goed huisvaderschap.

Slechts 0.1% over

Door de belastingverhoging ontvangt de gemeente in 2023 zowat 6 miljoen euro meer en vormt het totaalbudget van de gemeente om en bij de 41.5 miljoen euro. Vooruit gemeenteraadslid Tom Namurois stelde echter vast, dat we in 2026 slechts terugvallen op een bedrag van 42.000 euro op de rekening. Op een budget van 41.5 miljoen euro, houden we slechts 0.1% over. Eén tegenslag en de we duiken opnieuw in de rode cijfers. Hier bovenop stelde Tom Namurois vast dat er in de meerjarenbegroting op vele uitgaven de komende jaren minder is gebudgetteerd. Uitgaven die, bijvoorbeeld, de voorgaande jaren 10.000 euro bedroegen, worden de komende jaren gebudgetteerd aan 9.000 of 8.000 euro. Op deze manier kan je de rekening altijd doen laten kloppen. Als er geen investeringen worden geschrapt, zullen de belastingen in 2025 opnieuw moeten stijgen om alle uitgaven te dekken. De aankondiging van de belastingverhoging zal pas in december 2024 vallen, twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen. In geen enkele campagnefolder van Open VLD en NVA zal deze belastingverhoging echter terug te vinden zijn.

Tweede belastingverhoging

Als laatste wil Tom Namurois nog het volgende kwijt. “Kapellen heeft lage belastingen, maar wat heel weinig mensen weten is dat Kapellen toch het meeste geld ontvangt per inwoner. Kalmthout is een buitenbeentje. Omliggende gemeenten, die een hoger belastingtarief hanteren, ontvangen per inwoner minder dan Kapellen, die lagere belastingtarieven gebruiken. Dit is eenvoudigweg te verklaren, doordat het gemiddeld inkomen en het gemiddeld kadastraal inkomen in Kapellen hoger ligt dan alle omliggende gemeenten. De gemeente Kapellen hoeft dus de belastingen niet hoog te leggen om toch dezelfde of meer inkomsten te genieten per inwoner dan alle andere gemeenten. Als je al één van de grootste ontvangers bent per inwoner, dan smaakt een tweede belastingverhoging in twee jaar tijd extra wrang.

Keuzes maken

Vooruit Kapellen vindt investeren belangrijk, maar beleid voeren is ook keuzes maken. En die keuzes worden nu onvoldoende gemaakt, waardoor de rekening oploopt. We leven niet in de meest stabiele tijden, een beetje financiële discipline is dan geen overbodige luxe.

Vooruit Kapellen verwacht, na gemeenteraadsverkiezingen, opnieuw belastingverhoging

Bron: https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/opcentiemen-en-aanvullende-lokale-belastingen

Bron en foto: Vooruit Kapellen

Facebook32
Twitter
Follow Me
Tweet