Vertraging voor Over d’Aa

Door een fout van het studiebureau loopt de aanstelling van een aannemer voor Over d’Aa vertraging op. De werken zullen wellicht zes weken later dan voorzien van start gaan.

Dirk Smout (N-VA/PLE) stelde vast dat de procedure om een aannemer aan te stellen opnieuw werd opgestart en vroeg hoe de vork in de steel zat. Infrastructuurschepen Brigitte Quick (CD&V) legde uit dat op vraag van Aquafin het lastenboek in de loop van de procedure nog licht werd gewijzigd. Het door het gemeentebestuur aangestelde studiebureau deelde die wijziging enkel mee aan de aannemers die reeds een dossier hadden ingediend, niet aan de andere mogelijke kandidaten. Daardoor moet de procedure worden overgedaan. Het gemeentebestuur overweegt nu om het studiebureau in gebreke te stellen. De werken zullen zes weken later dan voorzien van start gaan. De eerste fase zal nu wellicht dit najaar starten en lopen tot de volgende zomer. De tweede fase start daarna, en de werken zouden begin 2019 afgerond moeten worden.

Zodra de aannemer is aangesteld, komt er ook een nieuwe informatieavond voor de bewoners van Over d’Aa.

Bron: N-VA/PLE

Foto: ©Google streetview

JH

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!