Laatste nieuws:
Hogere verkeersdruk op kruispunt Spijker Essen - (c) Noordernieuws.be - HDB_2569u

Verkeerslichten Spijker

Voor diegenen die in file staan te wachten aan de verkeerslichten aan het Spijker… in plaats van je te ergeren denk dan aan de Essenaar die enkele jaren geleden het leven liet bij een ongeval daar.

En nu even geschiedenis. In 1988 hield de Essense Socialistische Partij een verkeersactiedag. Op het kruispunt Spijker noteerde Marcel Bruyndoncx de auto’s die door het rode licht reden. Marcel had destijds een borstel klaar staan op het kruispunt om de weg op te kuisen na een verkeersongeval.

Vermits het een weg is van het Vlaams gewest heeft de gemeente geen beslissingsrecht. De diensten van Verkeer komen meestal met een plan af waarover de gemeente advies kan geven. Het aanleggen van een rond punt is als idee door velen al geopperd, maar blijkbaar heeft men daar te weinig ruimte voor om zowel voor de fietser als de automoblist een veilige oversteek te bieden. Problemen kunnen opgelost worden als mensen in het verweer gaan en dat is niet alleen op Facebook schrijven dat het op niks trekt.

De Essense seniorenraad reed elke jaar een fietstocht voor een veiliger fietsverkeer in de gemeente. ACV Essen (De Backer) trad in actie met de afgebroken autospiegels in de Stationstraat en het gevaar voor de fietser aldaar. Na de fietstochten schreef de Essense seniorenraad een brief naar Minister Stevaert (in 1998 minister van Openbare Werken en Mobiliteit) voor een fietstunnel in de viaduct van Wildert. Het idee kwam van Noël De Backer (ACV). Twee jaar later was de fietstunnel er, later ook gevolgd door Kalmthout.

De persoon die zijn handtekening er onder moet zetten is de minister van Vlaamse Mobiliteit. En de laatste 10 jaar waren dat Hilde Crevits, Ben Weyts en Lydia Peeters. Maar zie dan een Ben Weyts, liever elke dag op televisie in plaats van zijn werk te doen.

Ge kunt kakken op de politiekers, maar vergeet niet dat een zinneke op Facebook zetten gemakkelijk is, maar actie ondernemen is heel wat anders.

Roger Van Ginderen

Facebook24
Twitter
Follow Me
Tweet