Laatste nieuws:
IMG_20170928_162029 Gildehuys u75

Verenigingen rekenen op gemeentebestuur

In de voorbije weken werd bekend dat ‘t Gildenhuys in de Stationsstraat de deuren gaat sluiten, waardoor verschillende verenigingen mogelijk op straat komen te staan. Ook de Chiro en Scouts van Essen-Centrum trokken onlangs aan de alarmbel.

Gebouw vooralsnog niet verkocht

De uitbaters van café Gildenhuys kregen te horen dat ze hun zaak niet kunnen voortzetten. Ook voor de verenigingen die in de zaal of het aanpalende Broedershuis hun thuisbasis hebben is de toekomst erg onzeker. De aan de parochie verbonden vzw die eigenaar is van de gebouwen, wenst de hele site te verkopen. Steff Nouws (CD&V) vroeg naar de juiste toedracht en kreeg als antwoord dat de uitbating werd stopgezet, maar dat het gebouw vooralsnog niet verkocht is. Al is er wel een exclusieve overeenkomst met een projectontwikkelaar. Op vraag van Tom Bevers (N-VA/PLE) werd daar nog aan toegevoegd dat de hele site de bestemming ‘openbaar nut’ heeft. Deze kan dus niet zomaar voor een (privaat) woonproject kan worden gebruikt. Joris Brosens (N-VA/PLE) vroeg naar de toekomst van de verenigingen in het gebouw. Schepen Helmut Jaspers (sp.a) antwoordde dat er met hen nog niet werd overlegd. Hij gaf wel aan dat er wordt onderzocht of er in het kader van het meerjarenplan eventueel een nieuw centrum voor de verenigingen kan worden opgericht op de site van het voormalige zwembad.

Voorzien nooduitgangen strenger

Bob Konings (N-VA/PLE) verwees naar een e-mail van de Chiro en de Scouts van Essen-Centrum. Die zijn financieel erg afhankelijk van Exit Summer en het Pullenbal, die ze respectievelijk op het einde en bij het begin van de zomervakantie organiseren. De laatste jaren werden de vereisten voor het voorzien van nooduitgangen steeds strenger. Als tijdelijke oplossing werd een pontonbrug over de Vest rond de Oude Pastorij voorzien. Echter, door een recente heraanleg van die Vest is deze oplossing nu onmogelijk. Konings wees erop dat Scouts en Chiro nu een echte noodkreet uitsturen. Want ondanks herhaaldelijk aandringen bleken ze geen gehoor te krijgen op hun vraag naar een structurele oplossing. Konings gaf aan dat dit een taak is voor het gemeentebestuur. Jeugdschepen Arno Aerden (sp.a) was het daarmee niet eens en wees op de inspanningen die al gebeurden. Aan de kant van het Heuvelplein werd een doorgang mogelijk gemaakt en mee gefinancierd en de tijdelijke pontonbrug werd ook meebetaald. Aerden vond het daarom geen taak van het gemeentebestuur om het probleem op te lossen. Hij toonde zich wel bereid om als tussenpersoon op te treden tussen de jeugdbewegingen en de omwonenden.

Bron: N-VA/PLE

Facebook51
Twitter
Follow Me
Tweet