Verbod op magneetvissen

Verbod op magneetvissen

Op het grondgebied van onze gemeente werden de afgelopen weken verschillende objecten uit openbare wateren opgevist. Dit kan in sommige gevallen een gevaar betekenen voor de openbare veiligheid. Daarom werden door de burgemeester maatregelen genomen.

Explosief

Op het grondgebied van de gemeente Kapellen werden de afgelopen weken verschillende objecten uit openbare wateren opgevist door zogenaamde magneetvissers. Er werd zelfs een explosief bovengehaald waarvoor de ontmijningsdienst DOVO werd gevorderd.

Niet de nodige expertise

De meeste van deze ‘vissers’ zijn niet in het bezit van een legitimatiebewijs zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering, betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (“het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014”). Zij beschikken dus niet over de nodige expertise om gevaren voor de openbare veiligheid in te schatten. Gezien er zich op het grondgebied van de gemeente Kapellen openbare wateren bevinden waar munitie kan bovengehaald worden en dit de openbare veiligheid ernstig in gevaar kan brengen, (wanneer dit door ongekwalificeerde personen zou gebeuren) dringen zich bij hoogdringendheid maatregelen op.

Veiligheid en gezondheid vrijwaren

Om de openbare veiligheid en gezondheid te vrijwaren, besliste de burgemeester dat het op het grondgebied van de gemeente Kapellen verboden is om in wateren (kanalen, rivieren, waterlopen, plassen …) de activiteiten van metaaldetectie en/of metaalophaling te ontplooien, zonder in het bezit te zijn van het legitimatiebewijs/erkenning zoals voorzien in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, bekrachtigd door het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014.

Bron: gemeente Kapellen
Foto: Pixabay

Facebook208
Twitter
Follow Me
Tweet